Formålet med foreningen er å arrangere sosiale møter der SM-ere og fetisjister kan treffe likesinnede under trygge forhold, opplyser ledelsen i det nye lokallaget for Oppland og Hedmark i en pressemelding.

SMil Innlandet ønsker også å informere lokalsamfunnet om SM som en sunn, sikker og samtykkende seksualitet og kjærlighet, skriver foreningen videre.

SMil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for sadomasochister i Norge. Foreningen arbeider for at sadomasochisme skal bli anerkjent som seksuell orientering og uttrykksform.

Dette internasjonalt aksepterte etiske verdigrunnlaget har vært retningsgivende for SMil Norge siden stiftelsen i 1988: Sunn poengterer sadomasochisme som en verdifull, berikende og helsebringende ressurs i menneskers liv. Sikker står for trygg praksis basert på kunnskapsformidling og identitetsskaping. Samtykkende understreker sadomasochismens gjensidige respekt, kommunikasjon og avtaler.