OA har i artikkelen over tatt utgangspunkt i to eiendommer i Gjøvik, eiendom A og B. Slik har vi regnet ut eiendomsskattetaksten for hver eiendom:

Eiendom A

 • Tomt, 800 kvadratmeter: 800 ganges med kvadratmeterprisen for tomt i Gjøvik som er 40 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 32.000 kroner.
 • Boligareal i 1. etasje, 84 kvadratmeter: 84 ganges med kvadratmeterprisen, som er 1900 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 159.600 kroner.
 • Uinnredet underetasje/kjeller, 106 kvadratmeter: 106 ganges med kvadratmeterprisen på 200 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 21.200 kroner.
 • Garasje, 20 kvadratmeter: 20 ganges med kvadratmeterprisen på 450 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 9000 kroner.
  Totalt gir dette et skattetakstgrunnlag på 221.800 kroner, før nemnda legger skjønn til grunn.

Eiendom B

 • Tomt, 1000 kvadratmeter: 1000 ganges med kvadratmeterprisen på 40 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 40.000 kroner.
 • Boligareal i 1. etasje, 81 kvadratmeter: 81 ganges med kvadratmeterprisen, som er 1900 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 153.900 kroner.
 • Boligareal i 2. etasje, 81 kvadratmeter: 81 ganges med kvadratmeterprisen, som er 1100 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 89.100 kroner.
 • Uinnredet underetasje/kjeller, 81 kvadratmeter: 81 ganges med kvadratmeterprisen på 200 kroner. Skattetakstgrunnlaget blir 16.200 kroner.
  Dette gir et skattetakstgrunnlag på 299.200 kroner, men også det før nemnda legger skjønn til grunn.