For å vurdere om ungdommer i barnevernsinstitusjon får et forsvarlig tilbud om videregående skole har Fylkesmannen i Oppland ført tilsyn med Oppland fylkeskommune og institusjonene Hugin barnevernstiltak AS samt Olivia Solhaugen AS.

Det skriver de på sine hjemmesider.

Hensikten med tilsynet var å vurdere om ungdom som bor i barnevernsinstitusjon får oppfylt sine rettigheter til videregående opplæring.

Ikke et forsvarlig system

I tilsynet har Fylkesmannen snakket med ungdom og ansatte ved institusjonene, så vel som representanter fra videregående skoler og Oppland fylkeskommune. Fylkesmannen har også gjennomgått skriftlig informasjon relevant for tilsynet.

Fylkesmannen påpeker følgende for Oppland fylkeskommune:

«Oppland FK har ikke et forsvarlig system for å vurdere om pliktene etter opplæringslovens paragraf 13–2 blir oppfylt.

Dette er brudd på: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring paragraf 13-10, annet ledd.

Fylkesmannen påpeker følgende for Hugin barneverntiltak:

«Hugin sikrer ikke gjennom samarbeid med skolen at ungdommer får oppfylt sin rett til videregående utdanning. Hugin følger ikke egne rutiner og prosedyrer når det gjelder den totale oppfølging av videregående skoletilbud. Praksisen oppfyller ikke kravene som fremkommer i lov og forskrift.

Følger ikke egne rutiner

Fylkesmannen påpeker følgende for Olivia Solhaugen:

«Olivia Solhaugen sikrer ikke gjennom samarbeid med skolen at ungdommer får oppfylt sin rett til videregående utdanning. Olivia Solhaugen følger ikke egne rutiner og prosedyrer når det gjelder den totale oppfølging av videregående skoletilbud. Praksisen oppfyller ikke kravene som framkommer i lov og forskrift. Olivia Solhaugen sikrer ikke gjennom samarbeid med skolen at ungdommer får oppfylt sin rett til videregående utdanning. Olivia Solhaugen følger ikke egne rutiner og prosedyrer når det gjelder den totale oppfølging av videregående skoletilbud».

Praksisen oppfyller ikke kravene som framkommer i lov og forskrift.

– Fylkesmannen er svært opptatt av barn og unges rettigheter. I dette tilsynet har vi arbeidet tverrfaglig for å få et helhetlig bilde av om ungdommer i barnevernsinstitusjon får det skoletilbudet de har krav på. Vi fant at flere ungdommer ikke får et godt nok tilbud om videregående opplæring, og at instansene rundt ungdommene må koordinere arbeidet sitt bedre. Vi vil følge opp dette videre for å bidra til at ungdommer får det tilbudet de skal ha, sier fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim, til Fylkesmannens hjemmeside.

Tidfeste en plan

Fylkesmannen ber Oppland fylkeskommune, Olivia Solhaugen AS og Hugin barneverntiltak AS om å: Gjennomføre egenvurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddene. 

Tilbakemelding på tiltak virksomhetene setter i verk for å rette lovbruddene, samt hvordan ledelsen vil følge med på å kontrollere at tiltakene er iverksatt.

Tidsfeste en plan for hvordan de påpekte lovbruddene vil bli rettet.