Totalforbud mot å gjøre opp ild i Toten-kommunene

Artikkelen er over 2 år gammel

Nå slenger Toten-kommunene seg på vedtak om totalforbud mot åpen brenning. Forbud gjelder også i Gjøvik, selv om de ikke har utstedt eget vedtak.

DEL

Den ekstraordinære skogbrannfaren som følge av tørken har ført til at nesten alle kommuner i hele Oppland har innført totalforbud mot bruk av åpen ild og brenning.

Inntil nylig var Toten-kommunene og Gjøvik et unntak fra regelen. Nå har det derimot blitt innført i både Vestre og Østre Toten.

– Fra og med tirsdag 10. juli klokken 12 er det på nytt fattet vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og utmark i hele Østre Toten kommune. Forbudet gjelder alle former for brenning og grilling. Tilrettelagte bålplasser kan heller ikke benyttes. Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet, skriver Østre Toten kommune på sine nettsider.

Liknende formuleringer er også å finne på Vestre Totens nettside:

Forbudet omfatter også bruk av, men ikke begrenset til:

  • Tilrettelagte grill- og bålplasser i- og i nærheten av skog og utmark, herunder også strand/strandsone i tilknytning til skog og utmark Alle former for griller, herunder engangsgriller – primuser og stormkjøkken
  • Bål/bålpanner og andre peisinnretninger

I tillegg skriver Vestre Toten kommune at andre former for aktiviteter og arbeid som ikke omfatter åpen ild, men som indirekte kan forårsake antennelse, bør benyttes varsomt.

Ved bruk av arbeid og aktiviteter som kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner og sveising, skal det være etablert beredskapsmessige tiltak for å håndtere branntilløp.

Forbud også i Gjøvik

Totalforbud gjelder i Gjøvik også, men det er ikke utstedt et eget vedtak som i Vestre og Østre Toten kommune. Stedfortredende Brannsjef Jørn Haugen ved Gjøvik Brannstasjon sier det er forbudt uansett, og det står i loven.

– Nå er det forbudt å gjøre opp ild uansett metode i utmarken. Så selv om vi ikke har eget vedtak, er det forbudt i Gjøvik som i alle de andre kommunene, sier han.

Vanligvis kan brannvesenet gi et unntak fra denne regelen, men det vil de ikke gjøre nå som skogbrannfaren er så høy.

– Vi mener at det er regulert godt nok i det eksisterende lovverket. I perioden mellom 15. april og 15. september gjelder totalforbud uansett. Et vedtak ville i så fall vært rettet mot spesifikke arbeidsgrupper slik som skogsdrift og skytebaner, men de har vi tett dialog med, sier han.

Haugen understreker at de er like opptatt av brannsikkerhet som de andre kommunene, og at de jobber med opplysningsarbeid.

– Jeg vil presisere at vi er akkurat like opptatt av brannsikkerhet selv om vi ikke har utstedt et eget vedtak om totalforbud. Vi informerer om skogbrannfaren via Facebook-siden vår og vi er i tett dialog med mediene. I tillegg har vi fokus på å informere andre som befinner seg i kommunen, for eksempel gjennomreisende og turister. Vi setter blant annet opp plakater om skogbrannfaren i utmarka, sier han.

Artikkeltags