Totalforbud mot bruk av åpen ild og brenning i nesten alle Opplandskommuner

TØRT: Ifølge Yr.no er det meget stor fare for skogbranner i nesten samtlige kommuner i Oppland fylke. Alt over 70 betegnes som meget stor fare, stor fare betegnes med verdiene 40 - 70.

TØRT: Ifølge Yr.no er det meget stor fare for skogbranner i nesten samtlige kommuner i Oppland fylke. Alt over 70 betegnes som meget stor fare, stor fare betegnes med verdiene 40 - 70. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er nå nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i de aller fleste kommuner i Oppland.

DEL

Det kom fram i et statusmøte fredag ettermiddag om skogbrannfaren i fylket. Alle kommunene i Oppland deltok, og møtet var initiert av Fylkesmannens beredskapsavdeling

De eneste unntakene er Gjøvik og Østre- og Vestre Toten, men det er fylkesmannens klare formening om at de som ikke har gjort det, bør innføre totalforbud nå.

Dette opplyser Avdelingsleder Trond Brenden i Brann Innlandet, som deltok på møtet.

Totalforbud

Forbudetgjelder all bruk av åpen ild eller brenning, og det er uønsket at alt som innbefatter åpen varme brukes i terrenget.

– Ikke bruk engangsgriller, kullgriller og bunnplater. For det første har de åpne flammer og slår gnister, men det kan også være problematisk etter bruk. Selv om man slår vann i en engangsgrill, er det varme i den i mange timer etterpå, sier Brenden.

– Vær aktsom

Brenden ber folk være forsiktige, og opplyser at det er veldig lenge siden det har vært så tørt. 

– Nå er det viktig at folk er aktsomme, og passer på seg selv med tanke på bruk av åpen ild. Folk må heller ikke være redd for å ringe Brannvesenet om de ser mistenkelig røyk eller andre ting, sier han, og understreker at det er svært viktig å få tidlig varsling.

Samtidig legger han vekt på at folk må bruke skjønn. For eksempel er det greit å bruke en elektrisk grill eller gassgrill på verandaen, så lenge bruken er forsvarlig. Bare ikke kull.

– Elektrisk og gass går ofte greit når de brukes på beregnede plasser. Men det betyr ikke at folk kan ta med gassgriller ut i skogen, sier han.

Ressurskrevende

Den ekstreme tørken og alle meldingene som kommer inn, er en belastning på Brannvesenets ressurser.

– Folk er våkne nå, og ringer inn når de merker røyk i omgivelsene. Alle disse utrykningene er en belastning sier han, og forklarer hvorfor.

– Det er ressurskrevende å reise ut på Veståsen med en diger brannbil for å slukke et lite bål. Derfor er det viktig at folk overholder bålforbudet.

– Situasjonen er verre

Yr.nos skogbrannindeks er den eneste offisielle måten som skogbrannfaren måles på. En erkjennelse fra dagens møte, er at den er misvisende. Situasjonen er faktisk verre enn tallene på Yr.no skulle tilsi.

– Det er nok en erkjennelse nå at den er misvisende. Situasjonen er verre, gitt de ekstraordinære tilstandene. Vi opplever at det er tørrere enn det som har blitt registrert i målingene, sier Brenden.

Han sier videre det nå skal jobbes med å utbedre indeksen for å ta høyde for de spesielle forholdene.

Noen grupper vanskelig å nå

Et tema på møtet var hvordan Brannvesenet skal nå ut til folk på en best mulig måte.

– Brannvesenet er generelt flinke til å nå ut til folk, stasjonene har blant annet egne Facebook-sider i tillegg til kommunens nettsider.

En spesiell utfordring er kommunikasjonen utad til turister og utenlandske arbeidere som befinner seg i landet. Disse gruppene er ofte ut i skog og mark, og det er ikke alltid like lett å nå ut til dem.

– For å nå denne gruppen er Brannvesenet ofte ute i terrenget og henger opp plakater om skogbrannfaren, både på norsk og andre språk. Det jobbes intenst med dette nå, sier han.

I tillegg har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gitt ut informasjon om skogbrannfaren på seks forskjellige språk.

Artikkeltags