Det er travle dager ved Skeidars sentrallager i Hov, hvor et 20-talls containere står tett utenfor lageret. Det har den siste tiden kommet en del reaksjoner lokalt på opphopingen. «Er Hjortneskaia flyttet til Hov», spørres det i lokale Facebook-forum. Både kommunen og Skeidar tror imidlertid at de som har denne oppfatningen er få og langt imellom, og mener den voldsomme trafikken rundt sentrallageret er et sunnhetstegn for kommunen.

Vitner om noe positivt

Er det noen grense for hvor mange containere som kan stå stablet på sentrallageret? Den er i så fall ikke nådd, sier rådmann Arne Skogsbakken, som mener Skeidar her har sitt på det rene.

– At det er containere på Hov er i henhold til reguleringsplanen for området, og jeg tror ikke de er over noen grense der, sier han, og legger til at dersom det skulle være ønske om å endre på situasjonen, måtte man gått inn og endret reguleringsplanen, noe han ikke har registrert at det er ønsker om. Selv synes han deter positivt for kommunen at det er så stor aktivitet for Skeidar at containerne nå hoper seg opp.

– Man bør forsøke på å fokusere på at det er bra for kommunen at en lokal virksomhet går godt, sier han.

 

Stort volum mest lønnsomt

Driftssjef Supply Chain i Skeidar Living Group Nils Eric Westhagen sier han forstår at containere ikke utgjør noe flott innslag i omgivelsene, men at bedriften kun har ett sentrallager og at man derfor bare må belage seg på at det kommer til å være fullt framover nå som hagesesongen er i full sving og folk vil ha utemøbler.

– Det er vel ingen som synes containere er spesielt pene å se på, men jo mer volum vi får tatt inn, jo mer lønnsomt er det for oss for eksempel i henhold til transport.

Han sier imidlertid at mye containerbruk ikke er noe de trakter etter, og at de vil prøve begrense bruken mest mulig.

– Det er ikke noe gøy for oss heller å gå der ute og plukke. Vi sender containerne tilbake til havna så fort vi kan frigjøre dem. At det er så fullt der som nå, er midlertidig, men vi kan nok ikke si noe ennå om hvor lenge det vil ta før det roer seg, sier Westhagen.