Flere hundre demonstranter møtte opp for å vise Stopp Islamiseringen Av Norge ryggen i Gjøvik sentrum lørdag. Det hele startet rolig, men etter hvert eskalerte situasjonen forrest ved scenen fra kamprop til spytting, trusler og sabotasjeforsøk.

En politimann ble lettere skadd og flere personer ble pågrepet da enkelte av motdemonstrantene gikk til angrep på politiet.

 

Det var flere arrangører bak motdemonstrasjonen på Jernbanetorget lørdag. OA var ikke en av disse, men hadde på forhånd trykket opp plakater og T-skjorter med teksten «Je elsker Gjøvik. Vend hatet ryggen».

Svært mange ønsket å bære T-skjortene og plakatene.

 I NRKs sending lørdag kveld anklaget SIANs representanter OA for å ha provosert fram reaksjonene som kom. Ansvarlig redaktør Erik Sønstelie avviser kritikken. Han var selv oppe på scenen lørdag for å forsøke å roe gemyttene.

– Dere behøver ikke å være enige i det de sier, men dere må respektere ytringsfriheten og retten de har til å snakke. Dette blir feil, sa han om opprørsstemningen hos grupperingen lengst fram mot scenen.

– Vårt budskap er kjærlighet for byen vår

– Vi gjør dette fordi vi er glad i byen vår. Vi gjør det fordi vi ønsker å fremme kjærlighet og fellesskap framfor hat og utenforskap, skrev Sønstelie i forkant av demonstrasjonen.

Ett døgn etter tumultene på Jernbanetorget sier han det blir feil å gi avisa skylden for det som hendte, men han er lei seg for at noen kom til skade og noen ble pågrepet, og at demonstranter og motdemonstranter «kuppet» OAs budskap.

– Det vi gjorde var å holde fram plakater mot hat. Vårt budskap er at vi er glade i byen vår og at vi står bak de samme verdiene som forente oss etter 22. juli 2011. De som sier at OA framprovoserte reaksjonene, har interesse i å bringe budskapet vårt til taushet, sier Sønstelie.

På spørsmål om avisa har framprovosert vold, er han klar:

– OA framprovoserte ikke vold. Vi gjorde det motsatte. Det er SIANs egne talspersoner og representanter for gruppen som varslet en motaksjon som må bære ansvaret for det som hendte, sier han.

Lei for at kontrollen glapp – beklager ikke

– Var OA naive i å tro demonstrasjonen ville gå helt rolig og fredfullt for seg?

– Vi visste det kunne bli bråk. Men vi var kanskje naive da vi valgte å dele ut plakater og T-skjorter til alle som ville ha. Vi burde muligens sett at budskapet vårt kunne bli kuppet. Samtidig står jeg for at det er viktig å stå opp mot all form for radikalisme og ekstremisme, mot ordskiftet som forsøker å splitte oss og utfordre samfunnsinstitusjonen vår.

– Bør OA beklage for sin medvirkning?

– Nei. Desto mer jeg tenker på det, desto viktigere er det å si ifra. Som samfunn, som enkeltpersoner, eller som samfunnsinstitusjoner, kan vi ikke stå stille og se på de strømningene som utfordrer samfunnet vårt. Vi har et ansvar. OA tok det ansvaret lørdag.

Han mener noen av SIAN-talsmennene viste sitt sanne ansikt på standen. Det virket som de gjorde alt de kunne for å framprovosere reaksjoner og tumulter. De startet med å kalle Gjøviks innbyggere «hjernetomme» og fortsatte med grovere og grovere skyts mot alle muslimer.

Stolt over innbyggerne

Sønstelie forsvarer SIANs rett til å ytre seg offentlig, men understreker viktigheten av et ordskifte som ikke setter folk opp mot hverandre.

– Vi har alle et ansvar for at samfunnsdebatten foregår i ordnede former. Radikale og ekstremistiske strømninger i samfunnet er det viktig å stå imot, uansett hvilken kant de kommer fra og uavhengig av politisk ståsted.

Sønstelie mener også det er viktig å trekke fram at de aller fleste som møtte opp var fredelige demonstranter som oppførte seg akkurat så bra som håpet.

– Det er jeg stolt av: innbyggerne som sto på torget med plakaten og vendte ryggen. Mennesker i alle aldre som heller deltok i sangen «Barn av regnbuen» for å vise sitt standpunkt. Folk som har levd her hele livet og folk som nylig har kommet til landet sto alle sammen om å vende alt hat ryggen. Og det er viktig at hjertet går foran i disse tider. Vi lever i et av verdens beste samfunn, la oss stå opp for det nå hvis det utfordres.