LILLEHAMMER: Den opprinnelige tillatelsen gitt 30. mai har flere ganger blitt forlenget fordi det dokumenteres nye tap i området.

- De siste påviste skadene er fra Gran kommune natt til 12. juni, men Fylkesmannens vurdering er at skadefellingstillatelsen fremdeles bør forlenges, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen.

Ny tillatelse gjelder til tirsdag 20. juni klokken 12.

Endret områdeavgrensning

Ved forrige utvidelse av tillatelsen ble områdeavgrensningene endret til å gjelde følgende område:

Nord for E16 fra E6 mot Lunner, øst for Rv4 nordover til Jaren, derfra øst for Fv34 til Fluberg, videre sør for Rv33 til Gjøvik. Fra Gjøvik vest for Mjøsa til Minnesund, videre vest for E6 til kryss E16. Dette omfatter hele Hurdal kommune, deler av Eidsvoll og Nannestad i Akershus og deler av Gran, Søndre Land, Gjøvik og Vestre Toten og Østre Toten i Oppland.

Denne avgrensningen gjelder også videre.

Inntil to ulver


Det er ikke bekreftet, men heller ikke usannsynlig at tapene i området kan være forårsaket av mer enn én ulv. Dersom det under fellingsforsøket oppdages mer enn én ulv i det avgrensede området, vil det være hensiktsmessig at gjeldende skadefellingstillatelse åpner for felling av inntil to ulver.

- Dette blant annet fordi dårlig mobildekning i området kan gjøre det vanskelig for Fylkesmannen å være løpende oppdatert dersom man skulle få bekreftet at det er flere ulver i området, skriver fylkesmannen.

Nettopp dette poenget har blitt framført av jegere og saubeitelag flere ganger de siste ukene.

Fylkesmannen understreker at det per nå ikke er bekreftet at det er mer enn én ulv, men ser viktigheten av å kunne forutse konsekvenser dersom det skulle vise seg å være flere.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.

 

Lene og Arne fortalte statsministeren om vonde tap: - Det gjør inntrykk å møte menneskene, sier statsministeren