Aktor Atle Roll-Matthiesen hadde kort før tiltaltes samboer skulle i vitneboksen fått vite at samboeren tidligere på dagen hadde vært på nærbutikken i Vest-Torpa og angivelig forsøkt å påvirke et vitne.

- Kjenner du navnet på distriktsveterinæren og dyrevernnemndslederen i Nordre Land? spurte aktor Roll-Matthiesen.

- Ja, svarte samboeren.

- Er du klar over at de skal vitne?

- Ja, jeg har fått liste.

- Hvor har du fått den fra?

- Den har jeg fått fra advokatene.

- Har du snakket med noen vitner etter i går?

- Nei.

- Jeg har fått vite at du har vært i kontakt med lederen i dyrevernnemnda i dag og pratet om hunder og tegnet kart. Har du fortalt noen om den 25. hunden?

- Jeg var på butikken, og der snakket jeg med en dame om den 25. hunden, fordi jeg kjøpte Oppland Arbeiderblad, og der sto det at man ikke visste hvem som eide denne hunden. Jeg sa til henne at dette var en vanvittig historie.

- Gjorde du noe mer?

- Jeg tegnet opp hundegården.

- Tegnet du opp hundegården for en dame du pratet med på butikken?

- Jeg ville tegne den opp for å huske det selv hvordan den var.

- Sa du noe om at det var klippet opp et gjerde og sluppet ut noen hunder?

- Nei.

- Sa du at det var fire hunder som tiltalte ikke eide?

- Nei, jeg kan ikke huske det.

Så griper rettens formann, sorenskriver Gunnar Hanssen inn i dialogen mellom aktor og vitnet.

- Nå synes jeg vi skal komme til saken, sier han, hvorpå vitneforklaringen antar mer normale former.

Samboeren forklarte blant annet det dårlige renholdet hos hundene i uthuset med at det hadde vært lekkasje i taket der.

- Jeg skrev brev til Nordre Land kommune om at de måtte få reparert taket, for de hadde hjulpet tiltalte med å skaffe huset hun kjøpte i Vest-Torpa, nettopp for at hun skulle kunne ha en inntekt av å drive med hunder. Kommunen svarte imidlertid at dette ikke var deres oppgave, sa han og ga tiltalte et godt skussmål for hundeholdet hennes.