Sagbakken: <br/>– Gjør noe som virker

Leker med tanken: Juel Sagbakken (V) mener vi har noe å lære av Nesseby kommune, som har innført gratis barnehager og snudd befolkningsnedgangen. Foto: Per Zhang Skjønberg

Leker med tanken: Juel Sagbakken (V) mener vi har noe å lære av Nesseby kommune, som har innført gratis barnehager og snudd befolkningsnedgangen. Foto: Per Zhang Skjønberg

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Juel Sagbakken (V) mener det må være hyggeligere å åpne nye barnehager enn å stadig legge ned.

Han mener at i stedet for å lete i budsjetter og regnskaper for å finne ut hvor en kan kutte, bør flere se til Nesseby om hvordan en kan snu en negativ utvikling.

Juel Sagbakken er leder i Søndre Land Venstre, foreldrerepresentant i Grime barnehage og med i det nye Fellesrådet for barnehager i Søndre Land. I Grime barnehage er han vant til nedleggingstrusselen, og snart skal kommunen ta opp igjen diskusjon om årets budsjett – etter at de har fått svar om at deres desentraliserte barnehagestruktur er en hovedgrunn til at de driver så mye dyrere enn andre.

– I stedet for å låse dører og stenge barnehager, bør en se muligheter som gjør at vi må utvide de barnehagene vi har, sier han.

– I Nesseby går de direkte inn for å subsidiere, for å snu utviklingen. Det ser ut til at det virker, legger han til.

Flere folk

Ved forrige budsjettrunde, der Grime barnehage ble truet av nedleggelse, fortalte Sagbakken formannskapet om suksessen i Nesseby. Han mener eksempelet de setter i nord kan overføres til Innlandet.

– Alle er enige om at vi skal ha det bra, men det må følges opp med konkrete tiltak, sier han,

Ved å få flere barnefamilier til å flytte inn i kommunen får en innbyggere som etablerer seg over tid. Dette kan gi store positive effekter, i tillegge til den direkte økonomiske gevinsten i rammeoverføringer fra staten.

– Handelsstanden vil tjene på det. Flere folk skaper mer aktivitet på alle områder, sier han.

Han tenker seg også at tilflyttere kan ha med seg ideer og kanskje allerede lanseringsklare nye arbeidsplasser.

– Det er en litt gammeldags tanke å først bygge opp industri for å skape arbeidsplasser og tenke at tilflytting vil komme etterpå. Vi må ha innbyggerne, så skaper vi noe sammen, sier han.

Stor-Oslo

Det er også viktig å løfte blikket litt, se på områdene rundt oss. Hadeland er en region i vekst og Søndre Land ligger i naturlig nærhet til flere Oslo-nære arbeidsplasser.

– Vi er nærmere Oslo enn det Gjøvik er, også nærmere enn flere steder på Toten, sier Sagbakken.

Han mener ikke tiltaket med gratis barnehager må kopieres i Søndre Land, men håper en kan tenke seg liknende tiltak som gjør at Søndre Land kan være en kommune som er kjent for å gå en litt annen vei enn andre. En kommune som strekker seg litt for barnefamilier og som gjør noe konkret for å få flere innbyggere.

– Jeg tror det er en sammenheng mellom arbeidsplasser og antall folk i kommuner. En må få inn barnefamilier nå, de har en horisont på livet sitt, sier Sagbakken.

Han mener det er på tide å slutte å prate, nå må det gjøres noe.

– Det blir en million flere innbyggere i Norge innen 2030. Vi må få noen av dem, sier Juel Sagbakken.

Artikkeltags