Partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet ivrer for at den nye Mjøsbrua blir bygd i tre.

– Jeg ønsker veldig en bru i tre. Det er en del av norsk kultur. Det vil skille oss ut. Tenk å bygge en bru og anvende dette produktet vi har så mye av. Dette kan bli et signalbygg, sa Johansen da han torsdag besøkte Moelven Mjøsbruket på Biri.

Bakgrunnen for visitten var selvsagt utfordringene i skogsnæringen. Ap-sekretæren fremmet ønsket om en trebru over Mjøsa etter å ha blitt utfordret av konsernsjef Hans Rindal i Moelven om konkret politikk for å bevare arbeidsplassene. Rindal mente bestemt at det vil bli billigere å bygge en trebru enn en betongbru. Han minnet også om at det er kort vei fra Mjøsbruket til den framtidige byggeplassen for en ny bru.

Komplisert å bygge

Statens vegvesen har tidligere gitt uttrykk for at ei bru i tre vil by på store tekniske utfordringer.

Traseen som er valgt for brua går over en del av Mjøsa som er veldig dyp. Dermed vil det bli dyrt og vanskelig å bygge fundamenter. Ifølge Teknisk Ukeblad få fire spenn på 120 meter, og det lengste spennet på trebruer av i dag er på 70 meter.

Statens vegvesen har også lagt fram skisser av ei bru av stål og betong.

Omstilling

– Vi skal gjennomføre en kjempestor omstilling i næringen. Tømmer har et enormt potensial. Nå skal vi gi hjelp i en periode. For skogsindustrien er viktig både for Norge og Innlandet, påpekte Raymond Johansen.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken minnet om at 40 prosent av all avvirkning i Norge skjer i de to innlandsfylkene, noe som viser hvor stor betydning skogen har.

– Regjeringen viser handlekraft. Selv næringen er fornøyd, sa Hagebakken med henvisning til krisepakken på til sammen 750 millioner kroner.

Hans Rindal omtaler gjerne skogen som den grønne oljen, og han understreket at utfordringene til næringen ligger utenfor gjerdet, altså i rammevilkårene.

– Jeg er takknemlig for at dere kaster blikket på skogsnæringen. Det er fint med regjeringens satsing. Men den skal omsettes i praktisk politikk før vi heiser flagget veldig høyt, sa konsernsjefen.

Praktiske utfordringer

Han pekte på praktiske utfordringer som brua over elva Vismunda som ligger like ved sagbruket. Der er det en totalvakt på 50 tonn, mens tømmerbilene nå får lov til å ha en vekt på 60. Han viste også til at E6 blir utvidet mot Mjøsbruket, ikke mot Biri travbane. Dermed mister sagbruket verdifullt tomteareal. Han ønsker også at flere sidebaner blir åpnet for tømmertransport, blant dem Numedalsbanen. I tillegg er det behov for flere tømmerterminaler.

– Dere har bygd et fantastisk Norge, men vi må gå videre. Jeg ser lyst på framtiden for Mjøsbruket og for andre deler av Moelven-konsernet. Vi har vært gjennom mange utfordrende perioder gjennom årene, men vi har klart å tilpasse oss, sa Rindal til de lyttende Ap-politikerne.

Og Raymond Johansen lærte noe av besøket på Biri:

– Jeg lærte hvor tett ting henger sammen i næringskjeden – hogst, transport, produksjon og leveranse. Skogsindustrien er en framtidsvirksomhet, og det vil være et nederlag for Norge hvis ikke skogen kan utnyttes kommersielt, mener han.