Bollestad besøkte Raufosstun: – Dette skal vi jobbe videre med

Landbruks- og matministeren var på besøk på Raufosstun for å følge med Matgledekorpset Innlandet.