SINTEF Raufoss Manufacturing og Vestre Toten kommune vant prisen for Årets innovasjonsmiljø på Innovasjon Norges Signalkonferanse 3. juni.

Prisen Årets innovasjonsmiljø gikk til næringsklyngen SINTEF Raufoss Manufacturing og vertskommunen Vestre Toten.

Stolt ordfører

Sammen har de bidratt til å skape positiv oppmerksomhet om det industrielle miljøet i innlandet. Vinnerne premieres for langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping.

– Det er klart jeg er stolt. Det er ikke ofte en kommune får en slik pris, som går på næring og utvikling, sier ordfører Leif Waarum i Vestre Toten.

Han lovpriser samarbeidet med SINTEF Raufoss Manufacturing, som har gitt gode resultater.

– Vi har klart å styrke og skape over 100 arbeidsplasser i kommunen på grunn av dette, sier Waarum.

Har blitt mer effektive

Sverre Narvesen, administrerende direktør i Sintef Raufoss Manufacturing, peker på at de konkurrerte mot de aller beste – noen av de tøffeste aktørene i shipping- og marinebransjen.

– Produktivitet og innovasjon mot offentlig og kommunal sektorer det fokus på nå fra sentralt hold. I samarbeid med Vestre Toten kommune har vi brukt vår spisskompetanse slik at kommunen har blitt mer effektive, understreker Sverre Narvesen.

Samarbeidet mellom næringsklyngen og vertskommunen har hatt en betydelig effekt for enkeltbedrifter og for hele det industrielle miljøet i regionen. Bedriftene i miljøet er i en krevende og konkurranseutsatt næring, og samarbeidet har vært avgjørende for at de har kunnet bevare og forsterke sin konkurranseposisjon.

Motor for innovasjon

Det industrielle miljøet på Raufoss har en historie på mer enn 100 år. De siste 15 årene har miljøet bygget opp en sterk innovasjonsevne, basert i stor grad på en felles satsing mellom aktørene i miljøet. SINTEF Raufoss har hatt en avgjørende betydning for utviklingen av samarbeidet og det sterke kunnskapsfundamentet som er etablert for klyngens aktører.

Klyngen har blant annet hatt et mangeårig engasjement for å øke attraktiviteten som arbeidsplass og karrierested for unge mennesker. I tillegg har de utviklet et eget program for rekruttering av kvinner. De årlige konferansene på Sillongen har blitt en sentral møteplass for næringslivsledere, politikere og utviklingsaktører.

De nominerte i kategorien Årets innovasjonsmiljø var:

Sintef Raufoss Manufacturing og Vestre Toten kommune fra Oppland

VinterTroms

Ålesund kunnskapspark fra Møre og Romsdal