Raufoss-miljøet er valgt ut til millionprosjekt

Næringsminister Monica Mæland med representanter fra Raufoss-miljøet under pressekonferansen onsdag.

Næringsminister Monica Mæland med representanter fra Raufoss-miljøet under pressekonferansen onsdag. Foto:

– Nå får klyngene sjansen til å gi noe tilbake, sier divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Mona Skaret.

DEL

– Gjennom å dele kompetanse, metoder og verktøy bidrar de til at bedrifter utenfor klyngene får nytte av det de har lært og utviklet, sier Mona Skaret.

Innovasjon Norge har utnevnt to nye grupperinger som skal løfte kunnskapsnivået og bidra til at små og mellomstore bedrifter over hele landet utnytter nye forretningsmuligheter i den digitale transformasjonen, skriver Innovasjon Norge i ei pressemelding.

De to grupperingene, Raufoss-miljøet og Digital Norway, går inn i ordningen Omstillingsmotoren. De kommende 13 månedene skal satsingen gi minst 220 bedrifter anledning til å lære av de beste klyngene.

– Vi var tidlig ute med å satse på næringsklynger i Norge. Og vi vet at bedrifter som er med i en klynge vokser raskere og skaper flere jobber enn tilsvarende bedrifter som står utenfor. Nå får noen av våre beste miljøer mulighet til å styrke omstillingsevnen til bedrifter som ikke er med i klyngen, sier Mona Skaret.

Målet med arbeidet er å bidra til økt produktivitet, forbedre eksisterende produkter og tjenester, samt uvikle helt nye løsninger og forretningsmodeller, opplyser Innovasjon Norge i ei pressemelding.

Innovasjon Norge har valgt ut to miljøer som skal gå inn i ordningen:

Det ene er NCE Raufoss ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS, i samarbeid med GCE Subsea, Årdal Utvikling, Sunndal Næringsselskap og Osterøy Industrilag. Sammenslutningen består av Norges fremste virksomheter innenfor avansert produksjon. Dette prosjektet får 8 millioner kroner i støtte.

Den andre vinneren er en sammenslutning bestående av Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, iKuben i Møre og Romsdal, Smart Innovation Norway i Halden og Kongsberg Klyngen som likeverdige partnere. Gruppen har som mål å bli en motor for omstilling innenfor digital transformasjon og innovasjonsevne. Innovasjon Norge setter av 14 millioner kroner til å støtte prosjektet.

– Vinnerne viser hvordan vi følger opp Industrimeldingen. Vi legger til rette for at små og mellomstore bedrifter raskere kan komme i markedet med nye løsninger, sier næringsminister Monica Mæland.

Artikkeltags