Øystre Slidre kommune og Øivind Langseth har inngått avtale om at Langseth fratrer som rådmann senest 30. juni 2019  - ved fylte 65 år. Dette går fram av kommunens hjemmesider.

– Jeg tok for ett år siden opp spørsmålet med formannskapet, slik at kommunen kunne ha god tid til å forberede seg.  I Norge har rådmenn en særaldergrense på 65 år, og jeg er godt fornøyd med at kommunen har tilbudt meg en løsning slik at også jeg kunne ta ut særaldersgrensepensjon, sier Langseth.

Jeg har hatt 12 hektiske år i Øystre Slidre kommune, med store byggeprosjekter innen omsorgsboliger, skoler, barnehage, kulturbygg, skolestrukturendring, boligfelt, stor utbygging innen vatn og avløp og en rivende utvikling i store deler av kommunen, spesielt på Beitostølen.

–  Øystre Slidre kommune har en organisasjon med dyktige og arbeidsomme medarbeidere, god økonomi og tro på framtida. 

Jeg vil stå på som før, men når den dagen kommer at det sitter en ny rådmann i min gamle stol vil jeg ønske både han/hun og kommunen lykke til videre, avslutter Langseth.

Ved siden av stillingen som rådmann har Langseth hatt en rekke verv. i pressemeldingen vises det til blant annet styreleder i Valdres næringshage A/S, Valdres Folkemuseum A/S, Valdresmusea A/S, Valdres Lokalmedisinske senter eiendom IKS og nå også i Valdres brann og redningstjeneste IKS.

Langseth har sin yrkesmessige bakgrunn fra banknæringen. Han jobbet i Opplandsbanken i Gjøvik og gikk over i Sparebank-siden som regionbanksjef/distriktsbanksjef i den lengte perioden for Vestoppland, Hadeland og Valdres og sluttet der i 2004. I en periode var han deretter administrerende direktør i Beitostølen Resort.