Frps stortingsgruppe er klare for å stemme mot å legge ned FM-nettet, uansett om partiets egne statsråder gir grønt lys og mener beredskapen er god nok.

Onsdag kommer tre Frp-statsråder til Stortinget for å svare på om sikkerheten er godt nok ivaretatt av digital radio (DAB).

Bakgrunnen er at Fremskrittspartiets stortingsgruppe har foreslått at slukkingen av FM-nettet skal avbrytes – stikk i strid med regjeringens politikk. Forslaget begrunnes med nettopp hensynet til beredskap.

Men beredskap er bare ett av flere argumenter, sier mediepolitisk talsmann Ib Thomsen.

– Vi kommer til å opprettholde forslaget vårt, uansett. Det handler om et forbrukerperspektiv, sier Thomsen til NTB.

Utsatte debatten

Stortinget skulle tirsdag egentlig behandle et forslag fra Senterpartiet om å utsette slukkingen av FM-nettet, men saken ble utsatt.

En samlet opposisjon, inkludert Venstre og KrF, mener Frp har skapt usikkerhet rundt om hva slukkingen innebærer. De ba derfor om at statsrådene med ansvar for beredskap, fiskeri og samferdsel må komme til Stortinget og orientere.

Sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), kommer derfor Frp-statsrådene Anders Anundsen, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen til Stortinget onsdag.

– Det er viktig at Stortinget tok ansvar og avviste dobbeltspillet som Frp fører i regjering og Storting. En såpass viktig beslutning må tas på godt grunnlag, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Det er uenighet mellom opposisjonspartiene om hvorvidt FM-nettet bør slukkes eller ikke, men alle er enige om at det er nødvendig med mer informasjon.

– Dobbeltspill

Opposisjonen mener det er Fremskrittspartiet som nok en gang driver «dobbelt bokholderi». Støtteparti KrF kaller det svært uheldig at et av regjeringspartiene har skapt usikkerhet rundt beredskapen, og at Frp på Stortinget opptrer helt uavhengig av hva regjeringen legger fram.

– Det å spille på beredskapsfrykt er en veldig alvorlig sak for en nasjon, sier mediepolitisk talsmann Geir Bekkevold.

SV stiller spørsmål ved hva som ligger bak Frps dobbeltløp. En mulighet er at partiet forsøker å tekkes noen velgere ved å gå imot nedleggingen, mente Bård Vegar Solhjell.

– Men det kan være at de sitter på informasjon om beredskapen som er noe annet enn det vi har tilgang til gjennom offentlige kilder, sa han, og mente at partiet snarest bør avklare hva de mener.

– Følger bare

Ib Thomsen svarer at det ikke er noen motsetning mellom Frp på Stortinget og Frp i regjering. Høyre-Frp-regjeringen gjennomfører bare det Stortinget allerede har bestemt, understreker han.

Han avviser at partiet bidrar til å skape forvirring blant folk flest, som kanskje lurer på om de skal kjøpe DAB-radio i bilen eller ikke.

– Nei, vi er de eneste som har ment det samme hele tiden. Vi skulle gjerne sett at det var et annet flertall, men våre statsråder må selvfølgelig følge stortingsvedtaket fra 2011, sier han. (NTB)