Gå til sidens hovedinnhold

Psykiatrien mangler leger og psykologer

Artikkelen er over 7 år gammel

Ubesatte stillinger gjør at psykiatrien sparer store beløp. Men ingen ønsker det.

Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (SI) har ti millioner i pluss etter årets fire første måneder. Det kommer fram av tertialrapporten som legges fram for styret i Sykehuset Innlandet (SI) kommende fredag. I fjor var «overskuddet» 26 millioner.

Viktigste årsak til denne situasjonen: En rekke ubesatte stillinger. Særlig mangler det spesialister, både leger og psykologer. Det er med andre ord ikke lystbetont med et mindreforbruk på tre millioner i måneden: – Vi skulle gjerne brukt hver krone, om vi fikk besatt stillingene, sier divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke.

Mangler ti

DPS Gjøvik hadde i mai ti ledige psykolog- og legestillinger, deriblant flere spesialister.

– Det fører til at mange jobber mye. Spesialistene lever med press fra alle bauger og kanter, sier avdelingsleder Liv Hammerstad.

Tillitsvalgt for spesialistlegene, Svein Martin Luth, får også slike tilbakemeldinger.

– Mange jobber kjempehardt, sitter med eneansvar og har utvidet arbeidstid for å ta unna oppgavene, sier han.

Han poengterer at alle pasienter som skal til poliklinikk eller døgnavdeling skal vurderes av en spesialist. Mangelen på disse gjør at pasientoppfølgingen i stor grad må gjøres av andre, for eksempel høgskoleutdannende behandlere.

– Går dette ut over pasientene?

– Mange med høgskoleutdanning er absolutt svært dyktige, men det hadde nok vært bra for det tverrfaglige tilbudet om spesialistene hadde rom for å følge pasientene mer underveis, sier Luth.

– Enorm slitasje

Psykiater og leder av Oppland legeforening, Inger Kragh Nyhus, kjenner også godt til situasjonen.

– Det er en enorm slitasje å være ensom spesialist. De lever gjerne med stadig gjennomtrekk av kolleger.

Mangelen på fagfolk avbøtes nemlig ved at det leies inn spesialister fra vikarbyråer.

– Dette fører til det motsatte av kontinuitet. Og kontinuitet må ikke er undervurderes. På Reinsvoll har vi lyktes, og her ser vi at vi i større grad rekrutterer og holder på spesialistene, sier Kragh Nyhus.

Mer på sykepleierne

Tillitsvalgt for sykepleierne, Anne Bi Hoffsten, sier at spesialistmangelen er en hemsko for alle.

– Målet er jo å jobbe tverrfaglig. Men uten spesialistene er det en sentral aktør borte. Dette kan føre til at sykepleierne må ta større ansvar enn det de i prinsippet skal. Jeg kjenner til flere avdelingen er rent sykepleierdrevet, sier Hofstad

– Påvirker dette pasientsikkerheten?

– Vanskelig å vurdere. Men i teorien øker jo sjansene for feil i et system som er hardt presset.

Jobber for å rekruttere

– Beste tiltak er å utdanne spesialistene selv.

Det sier Gunn Gotland Bakke, direktør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Hun er tydelig på at situasjonen ikke er heldig, men at mangelen på spesialister er et fenomen over det ganske land.

Mai-tallene fra Divisjon psykisk helsevern viser at DPS Gjøvik mangler å besette 5,6 og 4,1 stillinger for henholdsvis leger og psykologer. HR-avdelingen har ikke lykkes med å finne egne tall for hvor mange av disse som er spesialister.

DPS Lillehammer sliter også med å rekruttere leger. DPS Hamar har bra med leger, men mangler psykologer.

BUP Oppland mangler også flere psykologer .

Reinsvoll psykiatriske sykehus er det derimot godt besatt, i motsetning til tilsvarende institusjon ved Sanderud på Hamar.

– En konsekvens av stiuasjonen er at vi sliter med å ruste opp de ambulerende akutteamene nok, noe vi veldig gjerne ønsker, sier divisjonsdirektøren.

Dyrt med vikarer

Hun understreker at det leies inn vikarer for å kunne gi pasienteneen forsvarlig tjeneste. Men dette koster dyrt per innleid hode.

Hittil i år har psykiatrien brukt 7,2 millioner på innleie av leger, og 1,6 millioner på innleie av psykologer.

– Selv om vikarene er dyktige og gjør en viktig jobb, er det helt klart et ønske med fast ansatte leger og psykologer.

En annen måte å håndtere situasjonen på, er utvidet arbeidstid. De fire første månedene har slike tiltak utgjort hele 12,3 stillinger i Sykehuset Innlandet.

Knytter bånd

Gotland Bakke sier at SI nå legger fram en strategi for framtiden.

– Beste tiltak er nok å utdanne spesialistene selv. Da knytter de bånd til regionen, og det er større sjanser for at de blir innen for foretakets grenser, sier hun.

Kommentarer til denne saken