PST ber om publikums hjelp til å bekjempe radikalisering

SKJER OVERALT: PST-lederen i Vestoppland,    Tor Ove Mediås (innfelt), påpeker at kampen mot voldelig islamisme er et felles ansvar.

SKJER OVERALT: PST-lederen i Vestoppland, Tor Ove Mediås (innfelt), påpeker at kampen mot voldelig islamisme er et felles ansvar. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

– Ekstremisme er ikke et problem for politiet, men for nasjonen, sier leder Tor Ove Mediås i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vestoppland.

Mediås er tydelig på at PST trenger publikums hjelp for å bekjempe radikaliseringen som foregår i særlig muslimske miljøer over hele landet for øyeblikket.

– På lokalt nivå er vi helt avhengige av dialog med mange andre aktører. Vi trenger tips og bekymringsmeldinger. Så vil vi vurdere fra gang til gang hva de leder til. Det kan være at vi tar en samtale med den tipset omhandler, eller det kan hende vi vurderer det som unødvendig å forfølge saken videre, sier han til Oppland Arbeiderblad.

Han ramser opp kommune, skole og idrettslag som mulige kilder i tillegg til enkeltpersoner og den ordinære politistyrken.

Topp prioritet

– Vi har radikalisering øverst på dagsordenen i Vestoppland som i resten av landet, forsikrer Mediås.

Gjøvik er en av 23 bykommuner som har fått brev fra statsminister Erna Solberg, der de blir bedt om å komme på offensiven i kampen mot voldelig islamisme. Henvendelsen skal være en konsekvens av advarsler fra PST om at mange kommuner har for dårlig beredskap eller for lite forebyggende aktivitet.

Den lokale PST-lederen avviser imidlertid at de har blinket ut Gjøvik som problematisk.

– Utvalget av byer er ikke direkte anbefalt av PST. Min tanke er at regjeringen har valgt byer av en viss størrelse som mottakere av brevet, sier Mediås til OA.

Mest i bystrøk

– Trusselbildet vi står overfor er en del av en internasjonal og nasjonal utvikling, og radikaliseringen er mer til stede i byområder enn grisgrendte strøk. Brevet reflekterer at det politiske Norge vil ta i bruk de virkemidler man kan. Det legger press på politi og kommune, fortsetter Mediås.

– I hvilken grad er islamsk radikalisering til stede i Gjøvik?

– PST har bestemt at vi ikke går ut med lokale tall på dette området, som for eksempel hvor mange som har reist hvorfra for å krige utenlands. Trenden er imidlertid ganske klart at det er reiseaktivitet fra hele landet.

– Har dere hatt bekymringssamtaler med ungdommer her?

– Det er som sagt bestemt at vi ikke skal tallfeste noe lokalt.

Vanskelig arbeid

PST er representert i alle distrikter med politimestre. De er selvstendige enheter, men samarbeider tett med det regulære politiet. Tor Ove Mediås sier at de også samarbeider mellom distriktene.

– Vi har blant annet kontakt med våre kolleger rundt Mjøsa, sier han.

Arbeidet med å lokalisere gryende ekstremister beskriver han som utfordrende.

– Det handler om å fange opp den ene personen i mengden, og det finnes lite forskning på det å snu en radikaliseringsprosess. Det er viktig å komme tidlig inn med forebygging. PST kommer ofte for sent inn. Når noen står på Gardermoen klar til å begå voldshandlinger i utlandet, er det ikke lett å forandre vedkommendes tankesett, bemerker han.

Lov å ha meninger

Mediås understreker at det alltid er en modningsprosess i den enkelte.

– Man skrur ikke på en ekstremisme-bryter, uansett hvilken religion eller politisk retning det gjelder. Akkurat nå er islamsk ekstremisme mest framtredende, aktualisert gjennom IS sine framganger, sier han.

Når PST snakker med ungdommer i faresonen, kan det ifølge Mediås være etter bekymringsmeldinger fra for eksempel en far.

– Noen ganger tar vi disse samtalene, noen ganger gjør politiet det, forteller han.

– Hva med overvåking mot utsatte miljøer?

– Vi kan benytte oss av det, men tvangsmidler som dette er sentralisert og styrt gjennom Oslo tingrett. Det vil si at vår sentrale enhet har juristkompetanse for hele landet. Tvangsmiddelbruk er også strengt lovregulert.

– Sosiale medier ser ut til å være en viktig kilde til å avsløre ekstremister?

– Ja, men vi er like fullt avhengig av tips fra lokalsamfunnet, vi har ingen egen overvåking av sosiale medier. Norge er ikke og skal ikke være et overvåkingssamfunn, det er lov å ha avvikende meninger.

Artikkeltags