Presten tordner mot UNE

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

– Kunne det falle Utlendingsnemda inn at noen faktisk gifter seg fordi de er glad i hverandre? Behandlingen av Louis Darren er umenneskelig, tordner sokneprest i Biri Knut Yngvar Sønstegaard.

DEL

– Hvilken forbrytelse har Louis Darren gjort som gir de norske myndighetene rett til å kaste ham ut av landet, med en dom om ikke å vende tilbake før om fem år, men også rett til å skille ham fra sin kone og fra sitt fem måneder gamle barn, undrer sokneprest Knut Yngvar Sønstegaard. Han stadfestet deres ekteskap i Biri kirke i juli 2003, i form av en forbønnshandling av allerede inngått ekteskap.

Soknepresten på Biri finner UDI og UNEs håndtering av utvisningssaken overfor Louis Darren så vel umenneskelig som pinlig og urimelig.

– En grytidlig morgen ble Louise Darren fra Biri hentet av politiet, påsatt håndjern og i ekspressfart skysset ut av landet, før hans familie og deres advokat rakk å reagere! Hvilken farlig mann var dette? Nei, dette gjør meg virkelig opprørt.

Glad i hverandre

– Fra Utlendingsnemndas vedtak fra februar 2006 leser jeg: "Fortsatt er Louis' tilknytning til Nigeria sterkere enn tilknytningen til Norge når det ikke tas hensyn til ekteskapet med Elisabeth Skundberg".

– Men går det virkelig an å tenke og skrive noe slikt? Ikke ta hensyn til ekteskapet? Jeg har hatt god kontakt med paret, som er inderlig glad i hverandre. Kan UDI underslå det? Elisabeth og Louis hadde planlagt ekteskap og snakket med meg om det. Nå ble tidspunktet for vielsen framskyndet på grunn av UDIs vedtak, så de ble viet i Pinsemenigheten Betel i Trondheim 2. februar i 2003, mens forbønnshandlingen ble gjennomført av meg i Biri kirke 5. juli samme år.

Gjort noe galt?

– Som vigselsmann i Den norske kirke må jo jeg i UNEs øyne ha gjort noe fryktelig galt da jeg var med på å stadfeste deres ekteskap i form av en egen handling i Biri kirke. Jeg var med på en stor bryllupsfest som startet i kirken og som fortsatte på en større bondegård. Her var venner av brudeparet og begge familier samlet til glede og fest!

Og nå spør jeg: Mener UNE at dette også ble gjort kun for å styrke Louis' muligheter til å bli i landet, eller kan det hende at denne festen, og forbønnshandlingen i Biri kirke, også kunne være et uttrykk for at de virkelig elsket hverandre og ville leve sammen som ektepar?

Norsk lov

– Det ekteparet Darren lovet i Biri kirke var blant annet følgende: "For offentlig myndighet har dere lovet hverandre å leve sammen i ekteskap. Dette løftet betyr at dere skal være ett og holde trofast sammen i gode og onde dager inntil døden skiller dere." Men her burde det kanskje stått UNE i stedet, sier en engasjert sokneprest.

– Og jeg spør UNE videre: Er det barnet de nå har fått, kun født i protest mot et statlig utvisningsvedtak, eller kan det være at barnet er en frukt av deres kjærlighet? Er det virkelig slik å forstå at myndighetene ikke lenger trenger å ta hensyn til et lovlig inngått ekteskap, og da heller ikke følgene av et ekteskapelig samliv, et lite jentebarn? Nei dette opprører meg virkelig.

Mer om saken

Artikkeltags