De fleste tannlegene har lange ventelister, og enkelte sier også nei til nye pasienter, og nå krever fylkespolitikerne at Staten gjør noe.