Politiskiltet er tatt ned fra veggen på Lena

DEMONTERT: Politiskiltet på Lena er stuvet vekk i en trappegang. Politiet disponerer fortsatt lokalene, men nå skal de kun brukes til sivilsaker. Foto: Brynjar Eidstuen

DEMONTERT: Politiskiltet på Lena er stuvet vekk i en trappegang. Politiet disponerer fortsatt lokalene, men nå skal de kun brukes til sivilsaker. Foto: Brynjar Eidstuen

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Politiskiltet er tatt ned fra veggen på Lena, men Østre Toten har «til gjengjeld» fått et større namsmannskontor. Den nye sivilseksjonen åpner formelt i dag.

– Lensmennene er fortsatt namsmenn i hver kommune, men saksbehandlingen for Gjøvik og Toten-kommunene er sentralisert til Østre Toten. Saksbehandlerne har felles lokaler i det tidligere lensmannskontoret på Lena, forklarer politistasjonssjef Terje Ottersen, som selv er namsmann i Gjøvik.

Lensmannsbetjentene har på sin side flyttet til Gjøvik, og all etterforskning vil skje fra politistasjonen. Lensmennene selv blir heller ikke å treffe ofte på Toten.

– Begge får redusert kontortid lokalt til en til to dager i uka. Lensmannen i Østre Toten har kontor sammen med sivilseksjonen, mens lensmannen i Vestre Toten får kontor på rådhuset på Raufoss fra 1. november, sier Ottersen til Oppland Arbeiderblad.

– Mer effektivt

Ingen skal miste jobben sin som følge av omorganiseringen.

– Det handler bare om å gjøre det mer effektivt. Noen har hatt uforholdsmessig stor arbeidsbelastning mens andre har hatt mindre, sier Ottersen.

Den nye felles forvaltningsenheten i politidistriktet er også formelt i drift fra i dag.

– Den skal håndtere våpensøknader, førerkort, automatisk trafikkontroll, pass, ordensvakter og vaktselskaper, serveringssaker, skjenkebevillinger, hittegods, politiattester, kjøresedler og brukthandel. Mye av dette var tidligere fordelt på lensmannskontorene, forteller Ottersen.

Forvaltningsenheten i Gjøvik ledes av Ronny Sollie, som har vært sjef for ordensseksjonen.

Sivilseksjonen på Lena ledes av Siri T. Bechmann-Pedersen, som tidligere har vært saksbehandler og nestleder for seksjonen i Gjøvik før samlokaliseringen.

– Det vi hovedsakelig skal drive med er tvangsfullbyrdelser, samt at vi har sekretariat for Forliksrådet og utfører dødsfallsregistrering i de tre kommunene. Vi har også gjeldsordninger for hele Vestoppland politidistrikt, opplyser Bechmann-Pedersen til OA.

På Hadeland ble politivirksomheten samlokalisert i sommer. I Valdres og Land skjer i løpet av 2014.

– Lensmannskontoret i Søndre Land opphører til sommeren, da det slås sammen med Nordre Land lensmannskontor på Dokka. Deretter får også lensmannen i Søndre Land kun kontortid en til to dager i uka; på rådhuset i Hov, forklarer Terje Ottersen.

Full drift to steder

– På Dokka blir det et fullverdig lensmannskontor, med betjenter som skal drive etterforskning under ledelse av krimsjefen her på politistasjonen, legger Ottersen til.

Planene i Valdres er tilsvarende, med Fagernes som nytt hovedsete for den lensmannsregionen.

– Alt er ennå ikke på plass organisatorisk i Valdres, men det vil skje neste år, konstaterer Ottersen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken