Eieren av Reinsvoll Brug risikerer tvangsmulkt og dagbøter hvis bygningene ikke blir revet

Artikkelen er over 1 år gammel

Eieren av Reinsvoll Brug har fått pålegg om å rive de fleste bygningene på eiendommen.