Gamleordføreren ble 103 år

Nils T. Døvre døde lille julaften, 103 år gammel. Foto: Privat

Nils T. Døvre døde lille julaften, 103 år gammel. Foto: Privat

Tidligere ordfører i Nord-Aurdal Nils T. Døvre, døde lille julaften, 103 år gammel.

DEL

Nils T. Døvre var født 12. august 1914, og var ordfører i Nord-Aurdal for Kristelig Folkeparti fra 1972 til og med 1981. Han startet som vararepresentant i kommunestyret fra 1955, og var fast representant fra 1963. I perioden 1972-79 var han medlem av fylkestinget i Oppland. Så seint som i 2015 stilte han på Kristelig Folkepartis liste ved kommunevalget, og var da landets eldste kandidat.

Han ble etterfulgt som ordfører av Lage Westerbø og seinere Ola N. Døvre.

Ola N. Døvre husker Nils T Døvre som en arbeidsom ordfører som var flinkt til å skaffe framdrift i sakene.

– Han var tidlig oppe om morgenen, og brukte dagene godt. Han var utålmodig når det gjeld å få resultat av arbeidet, men hadde også god tid når det trengtes, sier Ola N. Døvre. Tross samme etternavn og at de var naboer, var de to ikke i nær slekt.

Nils T. Døvre var ordfører i en periode da mye skulle bygges i Nord-Aurdal. Blant annet ble Nord-Aurdal ungdomsskole og Valdreshallen bygd i hans ordførerperiode.

Stadig flere nordmenn opplever å bli over 100 år. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det ved utgangen av  2015 var 886 nordmenn som var 100 år eller eldre, 729 av dem kvinner. I 2010 var 656 nordmenn 100 år eller eldre, 553 kvinner. I 2000 var 432 personer 100 år eller eldre, 351 kvinner.

Artikkeltags