Hagebakken har tatt opp saken i form av et spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Hagebakken peker på at Helsetilsynet i oktober presenterte rapporten «Det gjelder livet».

– Basert på resultatene fra nasjonalt tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemning i 2016, gir rapporten et urovekkende bilde av tilstanden i mange av landets kommuner, mener Hagebakken. 

Det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemning avdekket ett eller flere lovbrudd i 45 av 57 tilsyn. Helsetilsynet skriver på sine nettsider at: «Tilsynet avdekket at tjenestene i mange av kommunene var preget av svak styring og høyt risikonivå, og det ble avdekket svikt med potensielt alvorlige konsekvenser for brukernes livskvalitet og helse». 

– Resultatene fra det nasjonale tilsynet i 2016 er dessverre ikke unike. I 2003 var det nasjonalt tilsyn med bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Det ble påvist lovbrudd i 77 prosent av tilfellene. Tilsynet ble gjentatt i 2005, hvor det ble påvist ulovligheter i 90 prosent av tilfellene.

Tilsynet med barneboliger og avlastningsboliger for barn i 2009 påpekte ulovligheter i 79 prosent av tilfellene, understreker Hagebakken, som nå har fått plass i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.