Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt i Stortinget mandag. Wøien varsler bråbremst for Oppland vedkommende:

– Opplendingene bør håpe på en ny samferdselsminister fra Senterpartiet, sier hun.

Etter grundig arbeid ble gudbrandsdølene og valdrisene i 2009 hørt og E6 og E16-utbyggingen satt i gang da NTP ble vedtatt.  

– Nå blir det full bråbrems, og det med en statsråd fra Frp. En statsråd som gikk til valg på å fjerne bompenger og som til stadig har pratet om hvor viktig det er med sammenhengende utbygging. Det er nesten uforståelig, sier Anne Tingelstad Wøien.

Hun mener å kjenne igjen mangelen på midler fra bredbåndssatsingen, eller mangel på sådan. Oppland er fortsatt det fylket i landet med det dårligste tilbudet.

– Slik vil det nok fortsette å være så lenge Høyre og Frp sitter i regjering. Innlandet er nok samfunnsøkonomisk ulønnsomt for dagens regjering, avslutter hun.