Etterlyser fv. 33-utbygging i Eidsvoll

Ap-representanten Sverre Myrli etterlyser utbyggingen av fv. 33 i Eidsvoll.

DEL

Samferdselspolitikeren fra Nes i Akershus har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) der han fastslår at fylkesveg 33 er en viktig regional veg mellom Gjøvik-Toten og Romerike-Oslo.

– Vegen fungerer også som avlastningsveg for E6 og riksveg 4, og det har i lang tid vært jobbet for å bedre forbindelsen mellom Minnesund og Gjøvik. Vegen ønskes forbedret både i Akershus og i Oppland, påpeker Myrli.

Nå spør han statsråden om hva som er status for planene for utbygging av ny veg ved Byrud i Eidsvoll, og når proposisjonen for delvis bompengefinansiering av strekningen blir lagt fram for Stortinget.

Svaret er ennå ikke klart.

Artikkeltags