Han er ikke fornøyd med framdriften, og tok opp saken i form av et spørsmål på vegne av en av søkerne fra Valdres.

– 35 millioner kroner skal deles ut, men lite har skjedd. Over 100 søknader er sendt inn. Mange hadde planer og ideer, men 30 søknader er allerede avvist. Hva slags framdrift er dette? For meg ser det ut som mye snakk og lite konkretisering. Det er påfallende for alle gründere at de har dårlig tid og ikke kan vente i måneder og år på avklaring om finansiering, sa Brenna.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) delte Brennas utålmodighet:

– Samtidig skal vi være bevisste på at vi forvalter fellesskapets penger, og da skal vi være trygge på at pengene går til gode formål, svarte han.

Fylkesordføreren viste til at ordningen er blitt godt mottatt. Det er nå har kommet inn om lag 130 søknader:

– Vi ser at det er gode ideer i hele Oppland og fra hele befolkningen. Alle søkerne blir tatt på alvor og alle skal få et ordentlig svar, selv om det er et avslag.

Første vedtak om utbetaling ble gjort i slutten av september, og det vil bli gitt tilsagn fortløpende.