Det er et mål for fylkestinget at videregående opplæring i Oppland skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for framtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Den bygger på prinsippet om likeverdighet og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. 

På fylkestinget på Granavollen diskuterte politikerne, anført av Kjersti B. Fremstad (Sp), hva en strategi er. Posisjonen og opposisjonen har nemlig ikke vært enige om oppbygging og innhold i strategien. De har derfor jobbet med to forskjellige forslag til strategi.

Vegard Riseng (H) stilte spørsmål ved om planforslaget egentlig er en strategi.

– Denne strategien er skrevet for politisk ledelse og ikke for dem som skal bruke den. For oss var det naturlig at søylene fra de tidligere satsingsområdene ble videreført. Nå er prinsipper beskrevet som må, det mener vi blir feil. Vi tror at flertallets forslag vil føre oss galt av sted, sa han.

Ingrid Marie Vaag Endrerud (Ap) tok for seg entreprenørskap, som hun mener det må legges mer vekt på.

– Entreprenørskap handler om å sette ideen ut i livet. Vi er gode på dette i skolen, men elevene må lære hvordan de skal gå fram for å skape noe selv. Hvordan opprette et selskap? AS? DA? Hvor finnes informasjon? Dette må vi lære elevene, understreket hun.

Miljøpartiet De Grønne fremmet en rekke forslag, men fikk ikke gjennomslag.