I et forberedt forslag på fylkestinget på Granavollen understreket hun at fylkeskommunen har et ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

– Oppland skal være mulighetenes fylke for alle uansett kjønn, etnisitet, funksjonsevner, tro, alder eller seksuell orientering, sa hun.

I forslaget heter det blant annet at på arrangementer i fylkeskommunens regi og ved arrangementer som fylkeskommunen gir støtte til, skal det etterstrebes et mangfold blant innledere og en kjønnsbalanse på minimum 40-60, ifølge oppland.no.

Forslaget skapte litt temperatur i fylkestingssalen. Opposisjonen mente innholdet i forslaget allerede er ivaretatt gjennom overordnede styringsdokumenter og vedtak.

– Her må det ha skjedd noe som ikke skulle ha skjedd. Er ikke vedtak vi har stått sammen om blitt fulgt opp? spurte Svein Håvar Korshavn (H) og antydet at det i så fall kunne være en sak for kontrollutvalget.

Opposisjonen stemte likevel for, men sa nei til forslagets punkt to om kjønnsbalanse på minimum 40–60 hos innledere.