Fylkestinget ønsker bedre togtilbud

KRITISK: Anne E. THoresen (Ap). ARKIVFOTO: TERJE NILSEN

KRITISK: Anne E. THoresen (Ap). ARKIVFOTO: TERJE NILSEN

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkestinget har sett på togtilbudet i Oppland.

DEL

Dette skjedde da politikerne skulle uttale seg om Jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029.

Fylkestinget ser svært positivt på de foreslåtte infrastrukturtiltakene på Gjøvikbanen, og forutsetter at oppgradering av infrastrukturen følges opp med en ruteplan som sikrer regionene Gjøvik og Hadeland et godt togtilbud gjennom døgnet. Fylkestinget forutsetter videre at dette følges opp med økt offentlig kjøp av persontogtilbud.

Fylkespolitikere fra Gjøvik-området ønsket et sterkere fokus på utbyggingen av Gjøvikbanen.

Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre fremmet et forslag om at timesfrekvens på hele strekningen mellom Gjøvik og Oslo fra 2022 prioriteres og at Stortinget følger opp med de nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet for 2019 og framover. De ønsket også å be om et tidligere morgentog fra Oslo til Gjøvik. Forslagene ble nedstemt, ifølge oppland.no.

Mye av debatten kom til å dreie seg om intercityutbyggingen til Lillehammer. Fylkestinget er kritisk til at utbygging av dobbeltspor sør for Åkersvika er utsatt med to år til 2026.

– Vi ser gang på gang at vi ikke kan ta ting for gitt. Vi er skuffet over manglende samsvar mellom NTP og handlingsprogrammet. Planene er for lite konkrete og vi er bekymret over manglende planmidler. Jernbanedirektoratet bør i større grad konkretisere slik at vi kan nå målene, sa Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

Artikkeltags