Fylkespartiet pekte seg ut flere prosjekter som de mener må gis til Nye Veier, blant annet E16 Nybakk-Slomarka, Rv. 4 Raufoss-Biri, Rv. 25 Hamar–Løten, E6 Ringebu og Sjoa-Otta.

– Ved å gi disse prosjektene til Nye Veier får ikke bare Innlandet viktig seier når det formelt sett skjer, men det gir også raskere, billigere og bedre utbygging av 4-felt og 110 km/t. Dette er alle argumenter som er avgjørende viktige ikke bare for Innlandet, men for Norge totalt sett og ikke minst bilistene, sier Geir Fauchald i Innlandet FrP i en pressemelding.

Et gigantisk veikryss

Frp opplyser at de ønsker å minne om at disse veiene ikke bare fungere som lokale og regionale veier, de er i aller høyeste grad nasjonale hovedveier.

– Innlandet er som et gigantisk veikryss. All trafikk nord-sør og øst-vest går igjennom Innlandet, sier Fauchald.

De vil at fv. 33 og fv. 24 tilbakeføres til riksveier og setter samtidig søkelys på E16 Valdres og rv. 3 gjennom Østerdalen, med spesielt fokus på den sterkt ulykkesutsatte strekningen på Lonåsen, hvor partiet ønsker tunnel.

De trekker også fram dobbeltspor Intercity til Lillehammer innen 2030, fullføre Godspakka Innlandet, utbedringer på Gjøvik-, Kongsvinger- og Rørosbanen for å få økt punktlighet, økt frekvens, og redusert reisetid. På Kongsvingerbanen mener Innlandet Frp at det er det spesielt viktig også å øke kapasiteten.

Fornøyd Johnsen

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen er meget fornøyd med nå å formelt ha vedtatt og forankret disse innspillene, skriver partiet i en pressemelding.

– Det vil gi meg større tyngde når jeg fortsetter kampen for å bygge landet og Innlandet. Så langt har Innlandet kommet meget godt ut i NTP når det gjelder samferdselsinvesteringer. Det er bare å se hva som skjer med E6 og rv.3/25. Med enighet i Innlandet Frp har jeg fått ny ammunisjon til å slåss for utbygging av nye tog- og veiprosjekter som vil bidra til ytterligere vekst og utvikling, sier Tor André Johnsen.

NTP presenterer regjeringens transportpolitikk og legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget.

Planen varer i 12 år men revideres hvert fjerde år.