Det åpnes for nye høringer om hovedsykehus i Innlandet. Og hedmarkssykehusene er ikke fredet.

Dette var noen av svarene fylkespolitikerne satt igjen med etter et dialogmøte med styreleder Bente Mejdell og administrerende direktør Morten Lang-Ree i Sykehuset Innlandet (SI).

Uroen rundt planene for nytt hovedsykehus har tilspisset seg. Det var på tide å snakke sammen. I dialogmøtet snakket politikerne i klartekst.

– Vi ser ikke at det tas hensyn til våre forutsetninger for å støtte utredning av nytt hovedsykehus. Det gir uro, sa fylkesordfører Gro Lundby (Ap).

Ingen er fredet

Likeverdige sykehustilbud for folk i Oppland og Hedmark er et krav fra politikerne.

– Det handler om likhet når det gjelder tilgjengelighet, beredskap og nærhet. Hedmark må gjerne beholde sykehusene sine. Men da må dette veies opp i Oppland, sa Lundby.

Til dette opplyste Morten Lang-Ree at sykehusene i Tynset og Kongsvinger ikke er fredet. Ei heller Elverum sykehus.

– I et tidlig dokument ble det nevnt at Elverum skulle ha elektiv virksomhet. Men dette er ikke vedtatt.

Lang-Ree nevnte at framtiden til Tynset og Kongsvinger sykehus nå utredes. Dersom de består i SIs opptaksområde, vil de bli tatt inn i en helhetlig plan for tilbudet som skal være utenfor et eventuelt hovedsykehus, på linje med de andre sykehusene i Innlandet.

Jørand Ødegård Lunde (H) syntes det var greit å få dette avklart.

– Samtidig er det avgjørende at SI nå definerer hva som er et likeverdig tilbud, at dette dokumenteres, sa hun.

Helseministeren har lovet en ny helse- og sykehusplan i løpet av 2015. Flere politikere mener man bør avvente planlegging av hovedsykehus til man ser hva planen inneholder. Det advarte styreleder Bente Mejdell imot.

– Det er nettopp ved å kjøre prosessen videre at vi får svar på de mange spørsmålene dere stiller.

Hun sto støtt på at nytt hovedsykehus er avgjørende for nok pasientvolum til å opprettholde rekruttering og kompetanse på flere fagfelt.

Ikke for enhver pris

Sykehuset Innlandet har nettopp oppnevnt en politisk referansegruppe som skal følge prosessen. I den sitter blant andre Jørand Ødegård Lunde (H).

– Denne gruppa skal på ingen måte må brukes til å legitimere prosessen. Da trekker jeg meg tvert, sa hun. Kjetil Lundemoen (Ap) mente det samme.

Lang-Ree forsto dette.

– Dere blir først og fremst et rådgivende organ, sa han.

Så hvordan skal man forankre den videre prosessen?, lurte politikerne. For første gang åpnet Lang-Ree for nye høringer.

– Dersom vi opplever et sterkt ønske om høring etter at samfunnsanalysen foreligger, må vi ta stilling til det. Ellers kan det være naturlig med en helhetlig høring mot slutten av den såkalte idéfasen, der vi også tar stilling til om det er liv laga for nytt hovedsykehus.

Fylkestinget vil i februar diskutere om de fortsatt støtter utredning av nytt hovedsykehus.