En pleier ved et sykehjem i Gjøvik kommune slo av ei fortann på en 90 år gammel pasient. Kommunen beskriver det som «en uønsket hendelse» tirsdag forrige uke.

Familien til pasienten er underrettet om hendelsen.

Familien har anmeldt saken

Pleie- og omsorgssjef Anita Wisth i Gjøvik kommune sier familien ikke har politianmeldt saken, men tirsdag kveld kunne kvinnens sønn opplyse overfor Oppland Arbeiderblad han anmeldte forholdet mandag.

Wisth sier det heller ikke er aktuelt for kommunen som pleierens arbeidsgiver å gå til anmeldelse i denne saken.

Sønnen er forundret over at Gjøvik kommune ikke har anmeldt saken.

Pleieren er suspendert

Pleie- og omsorgssjef Anita Wisth i Gjøvik kommune vil ikke svare på hva slags type skader pasienten fikk, eller om det var snakk om voldelig atferd fra pleierens side.

– Vi er nettopp blitt gjort kjent med at det har vært en hendelse knyttet til en av våre brukere. Det er snakk om uønsket atferd fra pleier mot pasient. Vi har arbeid på gang for å finne ut av hva som faktisk skjedde, sier Wisth til OA.

Hun bekrefter at pasienten, eller brukeren, ble skadet i hendelsen – men vil ut over dette ikke gå inn på hva slags skader det dreier seg om. Hun ønsker heller ikke å svare på om pleieren det her er snakk om nå er blitt suspendert.

– Dette dreier seg om en personalsak, og det har jeg ikke anledning til å kommentere, sier hun.

Etter hva OA forstår, skal imidlertid pleieren være suspendert etter hendelsen.

– Ikke akseptabel atferd

– Dette er en situasjon vi ikke ønsker, og vi undersøker dette etter vanlig prosedyre. Det betyr at vi først går i dialog med den ansatte og undersøker hvordan vedkommende opplevde situasjonen, sier Wisth.

Det er imidlertid på det rene at hendelsen har vært av en slik art at den ikke er i tråd med hva Wisth vil kalle akseptabel atferd.

– Våre ansatte skal oppføre seg ordentlig og ikke utføre handlinger som gjør at noen blir påført skade, sier hun.

Wisth understreker at de arbeider for å komme raskt til bunns i saken.