Gå til sidens hovedinnhold

Norske bier er kritisk truet

Artikkelen er over 4 år gammel

I mange år har vi hørt at honningbiene dør ut i verden. Dette er også tilfellet for de norske honningbiene.

Det skriver Norges Birøkterlag i en pressemelding.

Honningbier holdes som husdyr over store deler av verden. I Norge har vi tre ulike honningbier: Krainer, buckfast og den brune bia, også kalt nordisk brunbie. Brunbia er Norges nasjonale bierase, og den er ifølge Norges Birøktelag kritisk truet.

Opphavet til den nordiske brunbia er usikkert. Den utviklet seg atskilt fra de øvrige honningbiene i Asia og Afrika for omkring 280 000 år siden. I dag er det så vidt levedyktige populasjoner av brunbia i Norden og i store deler av Europa er den nesten borte.

Les også

Tanja og Tore fikk plutselig 20.000 bier i hagen

 

Utvannet og utkonkurrert

Innførsel av nye bieraser etter annen verdenskrig til brunbias opprinnelige områder har ført til at den har blitt utvannet og utkonkurrert. Slik innførsel har vært gjort i stort omfang både i Europa og Norge, og har forårsaket stor tilbakegang for den en gang svært utbredte brunbia, opplyser Norges Birøkterlag.

– I årene etter 2010 var det var flere utbrudd av den svært smittsomme og alvorlige sykdommen åpen yngelråte i et av brunbias kjerneområder i Norge. Det gikk derfor hardt utover den norske brunbiebestanden, da tusenvis av bifolk i dette området ble avlivet for å hindre sjukdommen i å etablere seg i landet.

For å styrke avlsmateriale med brunbier, har Norges Birøkterlag de senere årene tatt inn brunbier fra det norske reinavlsområdet som ble etablert allerede i 1987.

Les også

Vinn kampen mot ugress og mose!

 

Økt aktivitet

Da bestanden av brunbier i Norge var på sitt laveste for få år siden, tok noen interesserte birøktere ansvar og etablerte Norsk Brunbielag. Laget er i dag en viktig aktør i arbeidet med å øke interessen for og kunnskapen om brunbia i Norge. Laget melder at interessen for brunbia har eksplodert de siste par årene, parallelt med en generell økende interesse for birøkt.

Les også

Bygger hotell for småkryp

 

På 2010-tallet var antallet birøktere og brunbier nesten halvert i forhold til birøktens storhetstid på 80-tallet, og birøktere og brunbier var omtrent like truet. De siste tre-fire årene har trenden snudd og både birøkt og brunbier er i sterk vekst i Norge.

– Et godt avlsarbeid har gitt oss ei brunbie som i dag er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt. For tiden er etterspørselen langt større enn norske brunbieprodusenter kan levere. Dette lover godt. Bevaring av den brune bia er ikke et museumsarbeid. Den brune bia skal være levedyktig og produktiv. På den måten vil norske birøktere igjen ta den i bruk og sikre framtida for den brune bia, Norges nasjonale honningbie, skriver Norges Birøkterlag i pressemeldinga.

Fakta om den brune bia

Den brune bia har en forholdsvis treg yngling, og utvikler seg noe langsommere om våren. Dette er en sikkerhet i forhold til kuldeperioder om våren. Den har stor rekkevidde og utnytter spredte og sparsomme ressurser godt i den kritiske vårfasen. Den brune bia utnytter seine trekk slik som lyngtrekk bedre enn andre bier. Den kan fly ved lavere temperaturer og tåler lange vintre bedre enn andre bier.

Den nordiske brunbia har et større genetisk mangfold enn man tidligere trodde. Dette kan vise seg å ha stor verdi for framtidig avl, bevaring og tilpasning til et miljø i endring.

Det finnes flere arter av bier, men det er bare arten honningbia (Apis mellifera) som vi holder som husdyr for honningproduksjon i Europa. Det finnes mange ulike underarter (raser) av honningbier, tilpasset de lokale forholdene rundt om i verden. I Norge har vi to underarter av honningbier: brunbier (Apis mellifera mellifera) og krainer (Apis mellifera carnica). I tillegg kommer den syntetiske rasen Buckfast, som er en krysningsrase med mye innslag av italienske bier Apis mellifera ligustica).

Kilde: Norges Birøkterlag

 

Kommentarer til denne saken