«Personlig tror jeg ikke planen vil lykkes»

? Svært risikabelt: ? Det er ikke laget noen holdbar plan for å rekruttere spesialistene som denne omstillingen krever, sier overlege Dag Aarskog.Arkivbilde

? Svært risikabelt: ? Det er ikke laget noen holdbar plan for å rekruttere spesialistene som denne omstillingen krever, sier overlege Dag Aarskog.Arkivbilde

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Prosjekt Psykisk helsevern er svært risikabelt, mener en av fagpersonene som står bak prosjektet.

«Slik mandatet var utformet, med begrenset mulighet for å tenke fritt og uavhengig, og med formodning om fortsatt nedskjæring i pengemidler, mener jeg resultatet av prosjektgruppens arbeid er en god veileder.»

Dette skriver Dag Aarskog i et innspill til styret i Sykehuset Innlandet (SI).

Han har selv sittet i prosjektgruppa som har laget forslagene til omstilling i psykiatrien. Et av de sterkeste argumentene fra styret og administrasjon for å gjennomføre, er at forslagene kommer fra en bredt sammensatt faggruppe.

– Svært risikabelt

Derfor er det kanskje slående at Aarskog videre skriver:

«Å utføre planen er imidlertid svært risikabelt.»

Og videre:

«Risikoen for feilbehandling og manglende behandling vil øke.»

Alvorlige lidelser

Dette begrunner Aarskog med at DPS sengeavdelinger må rustes opp betydelig, for å kunne ta imot mer ressurskrevende pasienter. Det vil ble mer av tunge depresjoner, bipolare lidelser, psykoser, eldre med depresjoner, rus, alvorlige spiseforstyrrelser og annet.

– Planen vil ikke virke om man ikke lykkes i å bemanne DPS’ene med flere spesialister enn man har i dag. Og dette koster penger. Ikke minst om man må lokke til seg høykompetanse fra andre deler av landet, mener Aarskog.

Overlegen understreker at Divisjon psykisk helsevern allerede har relativt stor mangel på overleger og psykologspesialister. Og at svært mange i overlegekorpset nærmer seg 55 år. En alder der man kan reservere seg mot ugunstige vaktordninger.

– Det er ingenting som tilsier at rekrutteringen skjer av seg selv. Og det er ikke laget en holdbar plan for å skaffe tilstrekkelig av overleger og spesialister, sier Aarskog.

– Vil sannsynligvis mislykkes

Tror ikke planen vil lykkes

– Hvorfor har du ikke protestert?

– Prosjektet hadde et klart mandat. Vår jobb var å svare på dette. Finne den beste løsningene innenfor oppdraget. Diskusjonene har vært mange og til tider intense. Vi har virkelig vendt på hver eneste stein og kommet fram til et godt svar, ut fra forutsetningene. Men personlig tror jeg ikke planen vil lykkes.

Aarskog understreker at det ikke er noen i prosjektgruppa som har ønsket å legge ned for eksempel Avdeling 1B på Reinsvoll.

– Kravet om å flytte ressurser fra sykehus til DPS er ufravikelig. For å oppnå denne fordelingen fantes det ikke andre valg enn å ta bort virksomhet ved sykehusene, sier Aarskog.

Artikkeltags