Røde Kors: Skader i påskefjellet halvert fra fjoråret

ROLIG PÅSKE FOR ETNEDAL RØDE KORS: Fra venstre Thor Vegard Woxen, Jostein Saglien Bråten, Daniel Nyseth og Eva Nilsen.

ROLIG PÅSKE FOR ETNEDAL RØDE KORS: Fra venstre Thor Vegard Woxen, Jostein Saglien Bråten, Daniel Nyseth og Eva Nilsen.

Av

Røde Kors har hatt omtrent halvparten av skader i forhold til fjoråret.

DEL

– Vi har hatt en rolig påske her i Etnedal. Vi har hatt beredskap på Lenningen hele påska. Vi har bare hatt to henteoppdrag og fire skader i terrenget. Vi har ellers brukt tida til øvelser og klargjøring av utstyr. Påska er en fin tid for å knytte et tettere bånd mellom medlemmene i Etnedal Røde Kors hjelpekors, sier korpsleder Thor Vegard Woxen.

Ingen alvorlige ulykker

Han har også innhentet oversikt over alle oppdrag Røde Kors har hatt i påska.

I sør Oppland som omfatter Gjøvik Toten Hadeland og Nordre Land, har de hatt fem henteoppdrag fem skader i terreng og fem skader andre steder. I Valdres har hjelpekorpsene hatt 15 henteoppdrag, 12 skader i terreng, seks skader i skianlegg og 7 skader andre steder. For Valdres sin del er det under halvparten av det de hadde i fjor, mens resten av Oppland har omtrent som i fjor.

– Så vidt jeg har oversikt over har det ikke vært alvorlige ulykker i påsken, sier Thor Vegard Woxen.

– Ingen skredulykker i påsken

Røde Kors har kun hatt ett oppdrag i hele landet knyttet til snøskred denne påsken. Organisasjonen er lettet over at liv ikke har gått tapt.

Snøskredet som gikk i påsken, viste seg å være selvutløst og ingen mennesker var i nærheten.

– Vi er lettet og glade for at påsken har vært så rolig som den har vært. Etter flere dødelige snøskred tidligere i vinter, har vi så langt heldigvis sluppet skredulykker i påsken, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Røde Kors minner om at snøskavler som har blitt tyngre etter mildværet de siste dagene, fremdeles kan løsne og føre til snøskred. Også i områder som ikke er typiske for fjellturer.

Totalt har Røde Kors gjennomført 189 oppdag av ulike typer denne påsken, mot 371 i 2018. Vi må tilbake til 2014 for å finne lavere tall på oppdrag og skader.

– Når det har vært så mange fine dager, har trolig folk ikke hatt hast med å gå den ekstra lange turen. Da har man kunnet fordele timene ute over flere dager, og kanskje ikke blitt like slitne på slutten av dagen, sier Løvik.

Roligste påske på årevis

Så langt denne påsken har Norsk Folkehjelps frivillige mannskaper rykket ut på 24 større oppdrag og aksjoner – kun en firedel av tallene fra fjorårets påske.

I påsken 2018 var det tilsvarende tallet på 102 oppdrag og aksjoner, ifølge Norsk Folkehjelp.

– Selv om det har vært en sen påske, ser vi at det er mange som har vært ute i fjellet og nytt finværet også i år. Heldigvis har det vært svært få skader og sykdom de stedene Norsk Folkehjelp har hatt vakt, sier leder Live Kummen i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Årets lave tall står i kontrast til den ellers stigende økningen oppdrag de ti siste årene.

– Denne påska skiller seg også ut ved at halvparten av oppdragene er leteaksjoner. De siste årene har trenden vært at leteaksjonene blitt stadig færre, mens antall redningsaksjoner har økt, sier Kummen.

Den siste tiden har Norges vassdrags- og energivesen (NVE) advart om snøskredfare i store deler av landet, spesielt i nord. Denne vintersesongen har hele elleve personer mistet livet i snøskred i Norge. I påsken har imidlertid ingen verken mistet livet eller blitt skadd som følge av snøskred.

– Det er svært gledelig at vi ikke har hatt noen alvorlige skredulykker den siste uka. Mange steder i Nord-Norge er det fortsatt betydelig skredfare, og det er viktig å ta hensyn til lokale forhold hvis man legger ut på tur i bratt terreng, sier Kummen.

Artikkeltags