PALS er ikke skadelig

FORSKER: Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret er i gang med en stor studie av PALS-metoden. 65 skoler og 14.000 elever deltar.Foto: Ane Kristine Kure

FORSKER: Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret er i gang med en stor studie av PALS-metoden. 65 skoler og 14.000 elever deltar.Foto: Ane Kristine Kure Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Skoleforsker Mari-Anne Sørlie ved Atferdssenteret leter med lys og lykter for å finne positive og negative konsekvenser av PALS.

DEL

I perioden 2002 til 2005 gjennomførte Mari-Anne Sørlie, opprinnelige fra Torpa, den første evalueringen av PALS. Studien avdekket ifølge Sørlie oppsiktsvekkende resultater.

Vi fant en betydelig nedgang i problematferd i klasserom, skolegården og på andre fellesarenaer. Funnene var nesten iøynefallende. Og lærerne vurderte læringsmiljøet som bedre enn på skoler uten PALS. Vi fant også at innvandrerelever hadde god nytte av PALS. Deres sosiale atferd gikk rett i taket, slik som å ta ansvar og kontrollere følelser. De fikk også bedre karakterer enn innvandrere ved skoler som ikke benyttet PALS, opplyser Sørlie.

Hjelper lærerne

Nå er hun i gang med en enda større studie om PALS sammen med andre forskere ved Atferdssenteret i Oslo. 65 barneskoler, nærmere 14.000 elever, 2500 lærere og 3000 foreldre deltar på seks målepunkter over fire år. Studien startet i 2007 og siste datainnsamling skjer i juni 2012.

Vi ser etter om alle barn har nytte av PALS, eller om det bare er noen. Vi leter etter forskjeller mellom gutter og jenter, mellom by og land, mellom skoler med lav innvandrerandel versus skoler med høy innvandrerandel. Og vi ser på hvordan det påvirker lærerne. Det er jobben min å lete med lys og lykter etter negative konsekvenser. Foreløpige funn virker lovende, og vi finner de samme tendensene som sist, sier Sørlie.

Ingen forskning har ifølge Sørlie funnet at det er skadelig å rose barn og gi dem en håndfast belønning som et Bra-kort. Hun viser til at det også fungerer på ungdom. Hun viser til at ikke alle barn lærer ved å få et klapp på skulderen, og hun presiserer at det skal følge med rosende ord når et Bra-kort deles ut.

Bra med kritiske spørsmål

Bra-kort er et hjelpemiddel for lærerne slik at de husker å rose elevene, samtidig som at noen elever trenger mer konkrete bevis på rosen de får. Mange lærere mangler kunnskap og verktøy for å fokusere på det positive, og PALS handler mer om å forandre lærerne enn å forandre elevene. Det er lærerne som må oppføre seg annerledes når et helt skolemiljø skal endres, sier Sørlie som er spesialpedagog og har vært skoleforsker i 20 år.

Hun synes det er flott at foreldre engasjerer seg og stiller kritiske spørsmål.

Ære være foreldre som vil ha diskusjon. Men hadde PALS vært skummelt, ville man stoppet det for lenge siden. Det er ikke funnet at PALS er skadelig. PALS er ikke lydighetstrening. Tvert imot oppfordres elever til å ta opp ting. Vi vil ikke at unger skal stoppe å protestere, men det handler om måten de gjør det på, sier Sørlie.

Artikkeltags