Gnr 39, bnr 66 er solgt for kr 160.000 fra Fredrik Hennig til Ragnhild Inger Michelsen, Sissel Sørlie, Toril Sørlie og Berit Skrøvseth.
Gnr 53, bnr 1, fnr 351 er solgt for kr 620.000 fra Knut Geir Rogne til Marit K. Wårum Bjørgo og Andres Lorentz Bjørgo.
Gnr 40, bnr 42 er solgt for kr 50.000 fra Knut Olav Rolandsgården til Karin Marie Rogne.
Gnr 11, bnr 32 er solgt for kr 60.000 fra Øystein Rudi til Britta Eichmann.
Gnr 3, bnr 706 er solgt for kr 1.500.000 fra Ståle Menken til Knuth Andersen.
Gnr 3, bnr 753, seksjon 1 er solgt for kr 1.450.000 fra Beitostølen Hyttebygg AS til Janniche Rognes Johansen. Salget omfatter også gnr 3, bnr 753, seksjon 2.
Gnr 43, bnr 138 er solgt for kr 150.000 fra Ola Rogne til Ingvar Vaarlund.
Gnr 44, bnr 336 er solgt for kr 40.000 fra Sigmund Rogne til Gry Hege Windingstad.
Gnr 45, bnr 82 er solgt for kr 1.000.000 fra Tove Oddveig Volden til Lisbeth Berg.
Gnr 3, bnr 802 er solgt for kr 660.000 fra Ragnhild Lien til Janicke Wilkens og Svein Arne Hansen.
Gnr 36, bnr 13 er solgt for kr 1.551.000 fra Jan Terje Skatterud til Torbjørn Langødegård.
Gnr 11, bnr 3 er solgt for kr 600.000 fra Birger Ivar Martinsen til Bjørg Martinsen Nissen.
Gnr 44, bnr 279 er solgt for kr 35.000 fra Ingrid Lund Nilssen, Gunnvor Onstad, Grete Rolandsgården og Kjellaug Lund til Sigurd A. Mellegård.
Andel av gnr 3, bnr 336, seksjon 23 er solgt for kr 10.000 fra Hans-Christian Grønset og Eva Lill Leming til Henrik Jespersen.
Gnr 44, bnr 78 er solgt for kr 30.000 fra Gunnvor Onstad og Grete Rolandsgården til Svein Erik Rogne.
Gnr 3, bnr 512 er solgt for kr 500.000 fra Evy Bråthen til Stein Bråthen.
Gnr 47, bnr 155 er solgt for kr 300.000 fra Sigrun Hovi til Stein Hovi.