Terningkast 6: OTTO ARNULF: Ingrid Arnulf – En klok hjelper i krig og fred.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

En selvbiografi. TS Media

DEL

Mange som husker mellomkrigsårene på Toten og Vestoppland, har gode minner om Ingrid Arnulf, offisersfruen som i 1920 kom til Raufoss, der hennes mann Karl Arnulf ble avdelingssjef i ammunisjonsfabrikken. Det er nå over 30 år siden fru Arnulf gikk bort, men hun blir høyst levende for oss på ny gjennom en bok med tittelen Ingrid Arnulf – en klok hjelper i krig og fred. Det er en bok både om og av Ingrid Arnulf, blant annet med en rekke utdrag fra hennes bøker og artikler, meget skjønnsomt redigert av hennes sønn, Otto Arnulf, Nesodden.

Den unge fru Arnulf var meget aktiv fra første stund i sitt nye miljø på Raufoss, der hun raskt fikk mange venner. Hun var sosialt engasjert, i en tid som var vanskelig for mange, og hun var ikke minst meget kulturinteressert. Det var interessant at hun, en ung Oslo-dame, ble sterkt opptatt av liv og historie i sin nye hjembygd. Hun ble en god venninne av Anna Alm, komponist og frue på storgården Alm, og sammen med henne og andre gode krefter deltok hun aktivt i arbeidet for å få reist det nye Toten-museet på amtmannsgården Stenberg. Samtidig begynte hun som skribent og forfatter og fortsatte med det etter at familien flyttet til Oslo midt i 1930-årene.

Under krigen måtte familien flytte til Sverige, der hun også var meget aktiv, blant annet i arbeidet for å vinne sympati for Norges sak og for hjelpesendinger til Norge. I 1950- og 60-årene hadde hun tilknytning til Alle Kvinners Blad, der hun med signaturen «Klara Klok» besvarte spørsmål fra leserne både om samlivsproblemer og andre temaer. Det som preget hennes innlegg, var alltid en ekte, medmenneskelig sympati for vanskeligstilte. Sine store evner som journalist fikk hun i høy grad bruk for da hun i høy alder dro på en rekke reiser for Kirkens Nødhjelp til krigs- og kriseområder i fjerne land i Asia og Afrika. Det var intet mindre enn imponerende at hun, 80 år gammel, besøkte fattige miljøer og nødstilte mennesker i Bangladesh, Vietnam og andre land.

Korte utdrag av hennes rapporter derfra er tatt med i den nye boka, og det er også nevnt at hun, sterkt berørt av mye hun fikk se i disse landene, tok initiativ til en innsamling av barnetøy til de fattigste der. Det ga som resultat at over 20 tonn med klær og legeutstyr kunne sendes og fordeles via Kirkens Nødhjelp!

Ingrid Arnulf ga ut seks bøker, med levende skildringer fra fred og krig i vårt eget land og om møter med mennesker i de mange land hun besøkte. Den nye boka gir oss økt kunnskap og forståelse for problemer og oppgaver som stadig er aktuelle og påtrengende i store deler av verden. I sum gir den også et levende inntrykk av forfatteren selv, en fremragende skribent og et kunnskapsrikt, engasjert og varmhjertet menneske, som mange minnes med stor takknemlighet.

Artikkeltags