Gå til sidens hovedinnhold

Opplendingene på melketoppen

Artikkelen er over 19 år gammel

Ingen andre fylker i landet har så mange melkekvotekjøpere som Oppland. Ingen fylker har forholdsvis så få selgere heller. Dermed blir det lite på hver. I Oppland er det 79 melkeprodusenter som har solgt melkekvoten sin i år.

Til sammen utgjør dette en produksjonsmengde på 4,6 milloner liter. På den andre siden er det hele 1320 produsenter som til sammen vil kjøpe 16,4 millioner liter. Da blir det lite på hver når Statens landbruksforvaltning trekker ut 2,2 millioner liter av de 4,6 som er solgt.
Tallene fra Statens landbruksforvaltning, som forestår salg og kjøp, viser at nær halvparten av de gjenværende kumelkprodusentene på landsbasis ønsker å kjøpe melkekvote. Det er store geografiske variasjoner på hvor mye den enkelte produsent får innvilget av det opprinnelige ønsket om kvotekjøp. Akershus og Vestfold har et tilbudsoverskudd. Oppland, Rogaland, Sogn og fjordane og Nord-Trøndelag har et betydelig etterspørselsoverskudd. Det er derfor svært begrenset hvor mye den enkelte får kjøp.

Tyder på optimisme
Det er drøyt tre prosent av melkeprodusentene i Oppland som selger kvoten, mens drøye 54 prosent ønsker kjøp.
– At det er så mange som halvparten av produsentene som ønsker å kjøpe tyder på at det er en viss optimisme og framtidstro på melkeproduksjonen. Antall selgere er litt over 900 på landsbasis og dette er omtrent på snittet de siste årene, sier seksjonsleder Arve Gladheim i Statens landbruksforvaltning.
Han forteller at aldri har vært så nær balanse mellom produksjon og forbruk som nå.

Tosidig hensikt
– Kvotesalget vil fortsette også i 2002. Foruten å trekke inn kvoter for å redusere produksjonen er hensikten også omfordeling av kvoter slik at en kan få større enheter, sier Gladheim, som mener at årets kjøpere har lagt på litt ekstra. Det fordi kvantumet som er til omfordeling var kjent før innmelding om kvotekjøp ble foretatt. Fordelingen går på at hver kjøper får 1000 liter og en prosentvis andel av det som er til fordeling i fylket.

365 har solgt
Ordningen med salg av melkekvoter startet i 1997. Siden den gang er det 365 melkeprodusenter i Oppland som har solgt kvoten sin. Det har vært kvotesalg hvert år, mens det har blitt åpnet for kjøp tre ganger.
Oversikten over salg og kjøp i Oppland i år viser at av Gjøviks 136 produsenter ønsker ni å selge og 49 å kjøpe. Det er tre av de 72 melkeprodusentene på Østre Toten som selger, mens 45 kjøper. Seks av de 78 produsentene i Vestre Toten selger, mens 41 kjøper. Av Jevnakers 16 melkeprodusenter er det tre som selger og seks som kjøper. I Lunner er det tre av 31 som selger og 14 som kjøper. I Gran er det 58 produsenter, og to av disse selger, mens 24 kjøper. Av Søndre Lands 20 produsenter, selger fire og sju kjøper. Nordre Land har 105 produsenter, og av disse selger fire og 51 kjøper. Det er to av de 57 produsentene i Sør-Aurdal som selger, mens 29 kjøper. Av Etnedals 52 produsenter, er det en som selger og 43 som kjøper. Det er to selgere og 48 kjøpere av de 107 produsentene i Nord-Aurdal. I Vestre Slidre er det ingen som selger, men 51 av de 115 produsentene kjøper. I Øystre Slidre er det en selger og 59 kjøpere blant de 144 melkeprodusentene der. I Vang er det to av 77 produsenter som selger og 34 som kjøper.