(Gudbrandsdølen Dagningen)

– Fra september til oktober øker antall påkjørsler med over 60 prosent i Oppland. Oktober er starten på høysesongen for viltpåkjørsler, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding.

Statistikken er hentet fra Hjorteviltregisteret og Finans Norge, og økning i antall påkjørsler er beregnet på kollisjoner mellom bil og vilt de siste fem årene.

Gjensidige ber bilister være oppmerksomme på faren. Mørkere kvelder, føreforhold, sesongtrekk og høstjakta er noen av forklaringene på hvorfor det er spesielt mange viltpåkjørsler om høsten.

Videre i pressemeldingen står det at sammenstøt med store dyr som elg og hjort ofte fører til alvorlige personskader og store materielle skader, spesielt om hastigheten er over 80 kilometer i timen. Høy fart gjør det også vanskeligere å oppdage og reagere i tide på dyr som er på vei inn i veibanen.

– Vær ekstra oppmerksom og demp farten, spesielt på utsatte veistrekninger og tidspunkt på dagen. Flest ulykker skjer mellom klokken 07.00 og 08.00 på morgenen, og etter klokken 17.00 og fram mot midnatt, sier Eklo.

Gjensidige opplyser at de opplever en utbredt misoppfatning om at det kan koste dyrt å melde fra om dyrepåkjørsler, noe som er straffbart å unnlate å gjøre.

– Du trenger ikke å betale egenandel på forsikringen ved dyrepåkjørsler, og du risikerer ikke bonustap, sier Eklo.

Gode råd i forbindelse med viltpåkjørsler:

* Demp farten, spesielt på utsatte vegstrekninger og tider på døgnet.

* Vær ekstra oppmerksom der det er mye vegetasjon nær veien.

* Fareskilt er utplassert langs veien av en grunn.

* Meld fra til Politiet hvis uhellet er ute. Det er straffbart å etterlate skadde dyr.