Oppropet, som er en felles henvendelse til statsminister Erna Solberg (H), ble oversendt lørdag, skriver Nationen.

Alle de 26 ordførerne i fylket har skrevet under. De sier i brevet at det er nødvendig med en full gjennomgang av rovviltforliket og «apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis». Dette må omfatte rovviltforlikets målsetting, beiteprioriterte områder, bestandsmål og kalvingsområde for tamrein, ifølge ordførerne.

– Stadig flere beitebrukere gir uttrykk for at de opplever den rådende situasjonen som en langsom, men sikker avvikling av muligheten til å bruke den fantastiske ressursen beitenæringa er fullstendig avhengig av, heter det i brevet.

(©NTB)