Fylkesmannen i Oppland kan innvilge forskudd til bønder som lider tap på grunn av tørken

Mange bønder opplever store avlingsskader som følge av tørken. Nå har Landbruks- og matdepartementet kommet med tiltak for å hjelpe.

Artikkeltags