– Flere familiemedlemmer har bedt om voldsalarm

Flere av dem som er i familie til fornærmede og venner skal føle seg truet av siktede. De skal ha søkt om voldsalarm.