Onsdag formiddag slukker FM-nettet i Oppland. Fra klokken 11.11.11 denne dagen må du har digitalt mottakerutstyr, DAB+ eller ta inn radio via internett, for å få høre på NRKs radiosendinger. Men hvordan fungerer egentlig DAB-dekningen i vårt fylke? Dette spørsmålet kan du nå hjelpe oss å finne svar på.

DAB-kart

På oa.no har vi nå publisert et interaktiv kart hvor du selv kan merke av hvordan dekningen for DAB er der du bor, jobber eller passerer med bil.

Ved å klikke på området du befinner deg, kan du si om det er god, dårlig eller mangelfullt mottak. Dette gjelder hvorhen du befinner deg, enten det er på ei veistrekning eller i et boligområde.

Slik fungerer kartet

Kartet fungerer slik at du som lesere klikker et langt klikk i kartet (longpress). Hvis du så høyreklikker så kan du gi tilbakemelding på hvordan DAB-dekningen er der du befinner deg. Tilbakemeldingene som blir gjort av lesere vil umiddelbart bli synlig for andre.

Kartet vil etter hvert vise en rekke punkter der leserne har rapportert inn hvordan de opplever dekningen.

Det er Amedia Utvikling som har laget kartet på vegne av Amedias mediehus.Kartet er og vil trolig bli publisert av en rekke andre aviser i Amedia-konsernet.

DAB

Får du ikke inn DAB til tross for at kartet forteller deg at du skal ha dekning? Her er de mest utbredte årsakene til manglende mottak av DAB signaler og hva du kan gjøre med det:


Sjekk antennen! 
Spesielt viktig i bil. Antenner skal monteres loddrett og jordes dersom det kreves. Trådantenner gir dårligere mottak, spesielt om de ikke festes i et vindu. 

Gjør kanalsøk 
Mange får inn DAB-sendere fra flere regioner. Dette gjelder spesielt dersom du bor nær en regionsgrense. Pass på å koble deg til din region for best dekning. Områder i Hedmark/Oppland vil for eksempel kunne ta inn svake signaler fra NRKs nett i Telemark/Vestfold/Buskerud eller Akershus/Oslo/Østfold og vice versa.

Skru på kanalfølging 
Uten denne funksjonen mister du kanaler når du kjører mellom regioner. Stasjoner kan ha ulikfrekvens i ulike regioner, akkurat som på fm. Ofte betegnet som «kanalforfølgelse», «Service following», «Alternativ frekvens" eller "DAB to DAB" 

DAB i tunneler 
Dekningen i tunneler er ikke ferdig utbygd i regioner hvor fm-nettet ikke er slukket. Tunneler som har hatt fm skal også få dab. Se når tuneller der du ferdes får DAB på radio.no/dekning 

Velg godt utstyr 
Kjøper du dårligere utstyr enn du hadde med fm vil kvaliteten nødvendigvis bli dårligere med dab. 

Ulik dekning 
De kommersielle kanalene (P4, Radio Norge, osv) har ikke like god dekning som NRK. Kanalene er selv ansvarlige for å bygge ut dekningen. 

Meld feil og få hjelp med mottaket 
Digitalradio Norge hjelper radiolytterne med overgangen til digital radio. Meld fra på radio.no om du om du har dekningsproblemer. I de fleste tilfeller får man råd og hjelp som gir DAB-mottak. 

Kilde: radio.no

Slik slukkes FM i Oppland

Oppland er en del av lukkeregion 3 som består av Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. Første slukking skjer 26.04.2017 kl 11.11.11.

Følgende radiokanaler slukker sine FM-sendinger 26.04.2017:

 • NRK P2
 • NRK P3
 • NRK P1 Buskerud
 • NRK P1 Hedmark og Oppland
 • NRK P1 Telemark
 • NRK Alltid Nyheter
 • NRK mP3

Følgende radiokanaler slukker sine FM-sendinger 16.06.2017:

 • P4
 • Radio Norge

Følgende radiokanaler får fortsette sine FM-sendinger i minst 5 år til *:

 • Beat GL
 • Drangedal Nærradio
 • ElverumsRadioen
 • Hallo Kragerø
 • Hjalarhornet Radio
 • Hope Channel Tyrifjord radio
 • Mediagruppen Grenland
 • Mjøsradioen
 • NRJ Røyken og Hurum
 • Ottadalsradioen
 • Radio 7
 • Radio Drammen
 • Radio Exact Hamar
 • Radio Filadelfia, Drammen
 • Radio Grenland
 • Radio Hallingdal
 • Radio Hurum
 • Radio Kongsvinger
 • Radio Kragerø
 • Radio Metro Drammen
 • Radio Metro Elverum
 • Radio Metro Kongsberg
 • Radio Metro Mjøsbyene
 • Radio Metro Ringerike
 • Radio Midt-Telemark
 • Radio Midt-Østerdal
 • Radio Modum
 • Radio Nero
 • Radio NERO
 • Radio Nero Mjøsbyene
 • Radio Notodden
 • Radio Randsfjord
 • Radio Riks Grenland
 • Radio Rjukan
 • Radio Sentrum
 • Radio Solør/Våler Nærradio
 • Radio Toten
 • Radio Vest-Telemark
 • Riks Nett Radio Midt-Buskerud
 • RiksNettRadio Hole-Ringerike
 • SolørRadioen
 • TrysilRadioen
 • Valdres Radio
 • ØsterdalsRadioen

* Kilde: Medietilsynet