Gå til sidens hovedinnhold

Lavere arbeidsledighet i desember i Oppland

Artikkelen er over 3 år gammel

1559 opplendinger er registrert som helt ledige arbeidssøkere i desember, 161 færre enn på samme tid i fjor eller en nedgang på 9 prosent.

Ledigheten sank også blant dem som er delvis arbeidsledige, mens det er flere arbeidssøkere som får arbeidsrettede tiltak gjennom NAV enn året før.      

Færre går lenge arbeidsledige

For arbeidsledige som har gått ledige mer enn et halvt år og lengre, har det vært en nedgang i Oppland på rundt 10 prosent fra desember i fjor.      

– Arbeidssøkere som har gått ledige en god stund kommer seg ut i arbeid og vi har et stabilt godt arbeidsmarked her i Oppland med ledige stillinger innen mange bransjer, sier fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen.      

Arbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen i Oppland har gått ned med 24 prosent fra året før og det er 60 færre ledige i denne bransjen. Arbeidsledigheten innen serviceyrker og annet arbeid har gått ned med 20 prosent i Oppland fra i fjor.

Færre unge

Unge opp til 30 år er en prioritert gruppe i NAVs oppfølging. I desember var det nedgang i ledigheten både for aldersgruppen 20-24 år og gruppen 25–29 år sammenlignet med året før. Nedgangen gjelder både for unge menn og unge kvinner. 505 unge under 30 år er registrert som helt ledige arbeidssøkere i fylket.

Utviklingen fremover

I prognosen for landet er det antatt en nedgang i ledigheten på 0,2 prosentpoeng til 2,5 prosent i 2018.

– Våre vurderinger er basert på framskriving av langsiktige trender over befolknings- og næringsutvikling i de to fylkene. Dessuten har vi et godt arbeidsmarked i regionen vår, og tilgangen på ledige stillinger er stor. Vi tror derfor at ledigheten vil holde seg lav også i 2018, avslutter fylkesdirektøren.

Kommentarer til denne saken