Kvinnelige mellomledere i Oppland får nesten like mye lønn som sine mannlige kolleger.

97,3 prosent, for å være nøyaktig. Målt etter likelønn havner kvinner i Oppland på en sterk andreplass på landsbasis.

Viktigheten av likeverd

– Det er positivt. Vi skal være stolte av å bo i en region som ser viktigheten av likeverd, sier regiondirektør i NHO Innlandet Christl Kvam.

Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014 tjente en kvinnelig mellomleder i Oppland i snitt 471.000 kroner i fjor, noe som tilsvarer 97,3 prosent av snittlønnen til en mannlig mellomleder i fylket. Medsøstre i Hedmark får til sammenligning 94,8 prosent av mannelønnen, mens i Østfold ligger kvinnelige mellomledere på 99,1 prosent av lønnen til sine mannlige kolleger. Landssnittet er 87,3.

Kvinner mer tilbakeholdne

– De fleste steder i landet har all grunn til å se opp til Oppland. Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere bør være bevisste på under lønnsforhandlinger, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Det undersøkelsen imidlertid ikke sier noe om, er hva som defineres som mellomleder. Er lista lagt på eksempelvis inspektør i skolen, eller avdelingsleder i helsesektoren? Et annet spørsmål som melder seg er om dette er basert på kvinner i offentlig eller privat sektor. Det tidligere konkludert med at det er i næringslivet forskjellene mellom kvinner og menn er størst.