Omkring 1. november åpnes det for trafikk på den nye avlastningsveien mellom Lillo og Lena sentrum.

– Vi er i rute. Hele anlegget vil stå ferdig innen avtalt dato 1. november, sier Bjørn Magnus Sensby, byggeleder hos Statens vegvesen.

«Hele anlegget» inkluderer en 1200 meter lang og 7,5 meter bred vei fra Fylkesveg 33 på Lillo til Lena sentrum ved kornsiloen, omlegging av rundkjøringen på Lillo, kollektivterminal ved avkjøringen til Rådhusgata, gang- og sykkelvei mellom Silogata og Evanggutua og veibelysning på hele strekningen inkludert kollektivterminalen.

For tiden pågår den siste finpussen av skråningene langs traseen, montering av lysstolper og omlegging av rundkjøringen på Lillo.

– Nå blir det en stor og romslig rundkjøring i krysset på Lillo. Denne vil gi økt trafikksikkerhet ved at farten må senkes uansett hvilken retning man kommer fra inn i rundkjøringen, sier Bjørn Magnus Stensby.

I løpet av oktober starter arbeidet med å lage rundkjøring i krysset mellom Lenagata og Silogata/Jernbanegata i Lena sentrum. Denne skal stå ferdig innen 28. august neste år.