Ny vår for Grimebakken

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

– Dette er noe av det største som har skjedd i Søndre Land på umin-nelige tider, sier ordfører Reidar Eriksen og under-tegner avtalen som vil gi kommunen 100 nye arbeidsplasser innen fem år.

DEL

Det burde vært både hornmusikk og vaiende flagg i Søndre Land i går. Det var det ikke, men gleden over at salget av Grimebakken er i orden, og at kommunen innen fem år vil ha over 100 nye arbeidsplasser, og på noe lengre sikt til sammen 150 nye arbeidsplasser, var fullt ut til stede.

Det er Bjørn Struksnæs AS som har kjøpt Grimebakken av Søndre Land kommune for 3 millioner kroner. Bjørn Struksnæs AS har solgt alt nedenfor riksveien videre til Enger Eiendom, som er et datterselskap til Solhaugen Holding som eier Solhaugen Miljøhjem på Hadeland, for 2 1/2 millioner kroner. Industribygget som også er en del Grimebakken og ligger ovenfor riksveien, skal Bjørn Struksnæs beholde selv. Dermed får Grimebakken en ny vår, nå som Enger Miljøhjem.

Lykkelig løsning

De siste seks-sju månedene har det pågått intense forhandlinger mellom de tre partene. De legger ikke skjul på at det har vært både arbeidskrevde og til tider temperamentsfulle runder rundt forhandlingsbordet. Men nå er alt på plass og i alt fem avtaler underskrevet.

– Prosjekt Enger er den maksimale løsningen for oss, smiler ordfører Reidar Eriksen som har lagt ned ufattelig mange arbeidstimer for å få prosjektet i havn. Ikke bare blir kommunen nå "kvitt" en eiendomsmasse på 9000 kvadratmeter gulvflate fordelt over et areal på 90 mål, pluss et industribygg som har stått tomt, og som er på 600 kvadratmeter og har ei 3 mål stor tomt, men enda viktigere er det at en næringssvak kommune får mellom 100 og 150 nye arbeidsplasser!

– Og dette blir både kompetansearbeidsplasser, som er noe av det vi trenger mest, og arbeidsplasser for folk uten spesialkompetanse, sier ordfører Eriksen som trekker fram hva dette betyr for Engerområdet og for hele kommunen.

– Jeg tror ikke det har skjedd noe større i Søndre Land siden møbelfabrikken ble bygd, sier Eriksen.

Store investeringer

Tre millioner kroner kan synes som en lav pris for hele Grimebakken, men " med på kjøpet" følger også en boligmasse som har lidd under årelangt mangel på vedlikehold. Åge Strand, som er styreleder og daglig leder i Solhaugen Holding og Enger Eiendom, og prosjektleder og drivkraften bak den nye behandlingsinstitusjonen som skal bygges opp i Søndre Land, forteller at det ligger inne i de avtalene som er inngått, at de skal investere 15 millioner kroner på Grimebakken de to-tre første årene. Og mens Åge Strand og hans stab jobber med selve etableringen av Enger Miljøhjem, skal Bjørn Struksnæs ha tilsynsansvaret på eiendommen i den perioden arbeidsplassene bygges opp.

I neste fase blir det nye investeringer på sju millioner kroner. Totalt skal det investeres 22 millioner kroner i løpet av fem år. I denne summen inngår bygging av to helt nye terapeutiske baser på området.

– Inntil den første av disse basene står ferdig, vil Hovedhuset bli veldig viktig. Der skal vi bruke mellom en og to millioner kroner på oppussing nå, forteller Åge Strand. De bygingene som vil bli tatt i bruk først, er i tillegg til Hovedhuset, Velkomsthuset, Nystua og Rødstua/Veslestua.

Åge Strand forteller at når driften er i gang, vil det være om lag 20 ungdommer på basene i Enger og nærmere 100 ansatte. I neste etappe skal det bygges ut med terapeutiske kjeder flere steder i kommunen, slik at det totalt blir 30-40 behandlingsplasser og 150 nye årsverk i Enger Miljøhjems virksomhet i Søndre Land.

Artikkeltags