Ny prost i Toten prosti

Illustrasjon: Statsråd Rigmor Aasrud

Illustrasjon: Statsråd Rigmor Aasrud Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

- Jeg er glad for at vi nå har fått på plass seks dyktige proster, og det er jo svært hyggelig at hele fire av dem er kvinner. Det sier kirkeminister Rigmor Aasrud i en kommentar til at seks nye proster i dag er utnevnt i statsråd.

DEL

Rådgiver Kari Mangrud Alvsvåg (41) ny prost i Sarpsborg prosti i Borg bispedømme

Kari Mangrud Alvsvåg er i dag rådgiver ved Borg bispedømmekontor. Hun avla teologisk embetseksamen i 1998 og praktisk-teologisk eksamen i 1999. Alvsvåg har tidligere vært sjømannsprest i Dubai, lektor ved Frederik II videregående skole, prostiprest i Vestre Borgesyssel prosti og lektor og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Tomb videregående skole, i forskjellige deltidsstillinger. Fra 2008 til 2009 var hun kapellan i Moss.

Sokneprest Hege Elisabeth Fagermoen (44) ny prost i Søndre Follo prosti i Borg bispedømme

Hege Elisabeth Fagermoen har vært sokneprest i Skjåk siden 2006. Hun avla teologisk embetseksamen i 1994 og praktisk-teologisk eksamen i 1995. Fra 1995 til 2006 var hun kapellan i Nordstrand og i 2010 universitetslektor ved Menighetsfakultetets Praktikum.

Sokneprest Sven Holmsen (57) ny prost i Nordre Follo prosti i Borg bispedømme

Sven Holmsen er sokneprest i Follo (Kolbotn) og fra 2011 har han vært fungerende prost i Follo. Han avla teologisk embetseksamen i 1979 og praktisk-teologisk eksamen i 1980. Holmsen jobbet fra 1981 til 1991 i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag som sivilarbeider, skoleungdomsprest, studentprest og landssekretær. Fra 1991 til 2007 var han kapellan og siden sokneprest i Nordstrand og Ljan.

Prost Stein Ovesen (52) ny prost i Toten prosti i Hamar bispedømme

Stein Ovesen har vært prost i Varanger prosti siden 1998. Han avla teologisk embetseksamen i 1984 og praktisk-teologisk eksamen i 1985. Ovesen har vært bataljonsprest i Bodin leir og garnisonskapellan i Garnisonen i Porsanger og fra 1992 til 1998 var han sokneprest i Tana.

Prost Gerd Anne Aarset (62) ny prost i Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedømme

Gerd Anne Aarset har vært prost i Indre Nordmøre prost siden 2007. Hun tok historisk-filosofisk embetseksamen i 1981, pedagogisk embetseksamen i 1993 og praktisk-teologisk eksamen i 2003. Aarset har tidligere vært konsulent i Kirkerådet, kateket i Ringsaker og Heimdal, lektor ved Ski, Lunner og Hobøl ungdomsskoler og fra 1992 til 2003 amanuensis/høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark. Fra 2004 til 2007 var hun sokneprest i Hen.

Sokneprest Ingeborg Matre (52) ny prost i Søre Sunnmøre prosti i Møre bispedømme

Ingeborg Matre er i dag sokneprest i Nissedal sokn og Treungen sokn. Hun avla teologisk embetseksamen i 1990 og praktisk-teologisk eksamen 1989. Matre har tidligere jobbet som programsekretær for Norges KFUK-speidere i Oslo og vært misjonær i Kroatia for Det Norske Misjonsselskap. Hun har vært vikarprest og kateket. Fra 1994 til 2006 var hun ansatt i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet som sjømannsprest/kapellan i København, studentprest i Europa, norsk prest/stasjonsstyrer i Sveits og fra 2002 til 2006 i 50 prosent stilling som sjømannsprest/kapellan i Rotterdam.

Artikkeltags